Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7673

Назва: Шляхи і резерви підвищення прибутковості підприємства
Інші назви: Ways and reserves of increasing profitability
Автори: Константюк, Наталія Іванівна
Мазур, Олег
Konstantiuk, Nataliia
Mazur, Oleg
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Константюк Н. І. Шляхи і резерви підвищення прибутковості підприємства / Наталія Константюк, Олег Мазур // Матеріали Ⅳ міжнародної науково-практичної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“, 21-22 травня 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 27-29. — (Секція 1. Актуальні проблеми теорії і практики фінансів, обліку та контролю).
Bibliographic description: Konstantiuk N., Mazur O. (2014) Shliakhy i rezervy pidvyshchennia prybutkovosti pidpryiemstva [Ways and reserves of increasing profitability]. Materialy Ⅳ mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Teoretychni ta prykladni aspekty rozvytku ekonomiky" (Tern., 21-22 travnia 2014 roku), pp. 27-29 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅳ міжнародної науково-практичної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“
Конференція/захід: Ⅳ міжнародна науково-практична конференція „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“
Журнал/збірник: Матеріали Ⅳ міжнародної науково-практичної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“
Дата публікації: 21-тра-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 21-22 травня 2014 року
УДК: 336.6
Діапазон сторінок: 27-29
Початкова сторінка: 27
Кінцева сторінка: 29
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7673
Перелік літератури: 1. Аранчій В.І. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Аранчій В.І. – К.: Знання, 2009. – 304с.
2. Бандурка О.А. Фінансова діяльність підприємства. / Бандурка О.А. – К.:Либідь, 2011. – 384 c.
3. Біла О. Г. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Біла О.Г. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 383 с.
4. Богатиренко К.С. Проблеми існування вітчизняних підприємств в умовах фінансової кризи / Богатиренко К.С. // Вісник КІБіТ. – 2010. – №1. – С. 34-37.
References: 1. Aranchii V.I. Finansy pidpryiemstv: tutorial, Aranchii V.I, K., Znannia, 2009, 304p.
2. Bandurka O.A. Finansova diialnist pidpryiemstva., Bandurka O.A, K.:Lybid, 2011, 384 c.
3. Bila O. H. Finansy pidpryiemstv: tutorial, Bila O.H, Lviv: "Mahnoliia 2006", 2008, 383 p.
4. Bohatyrenko K.S. Problemy isnuvannia vitchyznianykh pidpryiemstv v umovakh finansovoi kryzy, Bohatyrenko K.S., Visnyk KIBiT, 2010, No 1, P. 34-37.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Конференція „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.