Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7621

Назва: Аналіз проблем фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств в умовах кризи
Інші назви: Analysis of finance problems of domestic enterprises innovation activity in a crisis conditions
Автори: Федишин, Ірина Богданівна
Fedyshyn, Iryna
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Федишин І. Б. Аналіз проблем фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств в умовах кризи / Ірина Федишин // Матеріали Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції „Інноваційні аспекти ресурсовикористання“, 27 березня 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 87-88.
Bibliographic description: Fedyshyn I. (2015) Analiz problem finansovoho zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti vitchyznianykh pidpryiemstv v umovakh kryzy [Analysis of finance problems of domestic enterprises innovation activity in a crisis conditions]. Materials of the Fourth International Scientific Conference "Innovative aspects of resource-use" (Tern., 27 March 2015), pp. 87-88 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України Чумаченка Миколи Григоровича „Інноваційні аспекти ресурсовикористання“
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція „Інноваційні аспекти ресурсовикористання“
Журнал/збірник: Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України Чумаченка Миколи Григоровича „Інноваційні аспекти ресурсовикористання“
Дата публікації: 27-бер-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 27 березня 2015 року
27 March 2015
УДК: 338.1
Діапазон сторінок: 87-88
Початкова сторінка: 87
Кінцева сторінка: 88
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7621
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015 р.
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://ukrstat.gov.ua
http://www.management.com.ua/notes/more_innovation.html
Перелік літератури: 1. Божанова О.В. Особливості управління економічним потенціалом промислового підприємства. / Вісник економіки транспорту і промисловості № 31, 2010
2. Сучасна інноваційна політика держави в Україні: проблеми та перспективи реформування / Л.В. Лебедева // Ефективна економіка. — 2014.- №1
3. Perez Carlota. Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of bubbles and Golden Ages. Cheltenham: Elgar, 2002.
4. Державний комітет статистики України - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua
5. Інтернет – портал для управлінців Management.Com.Ua - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.management.com.ua/notes/more_innovation.html
References: 1. Bozhanova O.V. Osoblyvosti upravlinnia ekonomichnym potentsialom promyslovoho pidpryiemstva., Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti No 31, 2010
2. Suchasna innovatsiina polityka derzhavy v Ukraini: problemy ta perspektyvy reformuvannia, L.V. Lebedeva, Efektyvna ekonomika, 2014, No 1
3. Perez Carlota. Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of bubbles and Golden Ages. Cheltenham: Elgar, 2002.
4. Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy - [Electronic resource] - Access mode: http://ukrstat.gov.ua
5. Internet – portal dlia upravlintsiv Management.Com.Ua - [Electronic resource] - Access mode: http://www.management.com.ua/notes/more_innovation.html
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅳ Міжнародна науково-практична конференція „Інноваційні аспекти ресурсовикористання“ (2015)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.