Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7607

Назва: Можливості використання нетрадиційних джерел енергії на Тернопільщині
Інші назви: The possibility of the alternative energy sources use in Ternopil region
Автори: Попадюк, Оксана
Паляниця, Віктор Анатолійович
Popadiuk, Oksana
Palianytsia, Victor
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Попадюк О. Можливості використання нетрадиційних джерел енергії на Тернопільщині / Оксана Попадюк, Віктор Паляниця // Матеріали Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції „Інноваційні аспекти ресурсовикористання“, 27 березня 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 64-65.
Bibliographic description: Popadiuk O., Palianytsia V. (2015) Mozhlyvosti vykorystannia netradytsiinykh dzherel enerhii na Ternopilshchyni [The possibility of the alternative energy sources use in Ternopil region]. Materials of the Fourth International Scientific Conference "Innovative aspects of resource-use" (Tern., 27 March 2015), pp. 64-65 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України Чумаченка Миколи Григоровича „Інноваційні аспекти ресурсовикористання“
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція „Інноваційні аспекти ресурсовикористання“
Журнал/збірник: Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України Чумаченка Миколи Григоровича „Інноваційні аспекти ресурсовикористання“
Дата публікації: 27-бер-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 27 березня 2015 року
27 March 2015
УДК: 614.78
Діапазон сторінок: 64-65
Початкова сторінка: 64
Кінцева сторінка: 65
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7607
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015 р.
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/555-15
http://pb.platfor.ma/amsterdam-energy
http://old.niss.gov.ua/Monitor/november08/2.htm
http://www.eco-live.com.ua-
Перелік літератури: 1. Про альтернативні джерела енергії [Електронний ресурс] : закон України [прийнято Верхов. Радою 20 лютого 2003 р. № 555-IV]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/555-15
2. Боднар Ю. Енергія великих міст: як Амстердам позбувається енергозалежності [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pb.platfor.ma/amsterdam-energy - Назва з екрану.
3. Шевцов А. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії в Україні у світлі нових європейських ініціатив [Електронний ресурс] – Регіональний філіал НІСД у м. Дніпропетровську / А. Шевцов, М. Земляний, Т. Ряузова. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/Monitor/november08/2.htm
4. Екологія життя. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eco-live.com.ua- Назва з екрану
References: 1. Pro alternatyvni dzherela enerhii [Electronic resource] : zakon Ukrainy [pryiniato Verkhov. Radoiu 20 liutoho 2003 y. No 555-IV], Access mode : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/555-15
2. Bodnar Yu. Enerhiia velykykh mist: yak Amsterdam pozbuvaietsia enerhozalezhnosti [Electronic resource], Access mode: http://pb.platfor.ma/amsterdam-energy - Title from the screen.
3. Shevtsov A. Netradytsiini ta vidnovliuvani dzherela enerhii v Ukraini u svitli novykh yevropeiskykh initsiatyv [Electronic resource] – Rehionalnyi filial NISD u m. Dnipropetrovsku, A. Shevtsov, M. Zemlianyi, T. Riauzova, Access mode : http://old.niss.gov.ua/Monitor/november08/2.htm
4. Ekolohiia zhyttia. [Electronic resource], Access mode: http://www.eco-live.com.ua- Title from the screen
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅳ Міжнародна науково-практична конференція „Інноваційні аспекти ресурсовикористання“ (2015)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.