Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/758

Title: Періодичність вимірювань видовження відрізків приводних роликових і втулкових ланцюгів при випробуванні їх на надійність
Other Titles: Measurement interval of the driving roll and bush chain sections elongation under reliability testing
Authors: Луців, Ігор Володимирович
Кривий, Петро Дмитрович
Кривінський, Петро
Lutsiv, I.
Kryvyy, P.
Kryvinskyy, P.
Bibliographic description (Ukraine): Луців І. Періодичність вимірювань видовження відрізків приводних роликових і втулкових ланцюгів при випробуванні їх на надійність/ Луців І., Кривий П., Кривінський П. // Вісник ТНТУ. — 2010. — Том 15. — № 4. — С.44-54. — (машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Issue Date: 17-Nov-2010
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль, Україна
UDC: 621.85.055
620.1.08
Keywords: приводний роликовий ланцюг
періодичність вимірювання
точність приладу
випробування
надійність
roll driving chain
measurement interval
device accuracy
testing
reliability
Abstract: На основі аналізу існуючих літературних джерел встановлено, що періодичність вимірювань видовження відрізків приводних роликових і втулкових ланцюгів науково не обгрунтовано. Запропоновано методику визначення періодичності вимірювань видовження відрізків приводних ланцюгів із урахуванням інтенсивності зношування їх шарнірів і стохастичності значень видовження відрізків. Отримано формули для визначення періодичності вимірювань залежно від інтенсивності зношування й точності вимірювального приладу. Наведено дані періодичності вимірювань видовження відрізків приводного ланцюга ПР-12,7-1800-2 при випробуванні його на надійність при різній інтенсивності зношування.
Having analysed the available references, it was found, that the measurement interval of the driving roll and bush chain sections elongation has not been scientifically explained. The method of finding the measurement interval of driving chain sections elongation, taking into account their joint wear intencity and the section elongation stochastisity factor, has been proposed. Formulae for finding measurement interval, depending on the wear intensity and the measwing device accuracy, have been obtained. Data on measurement interval of the driving chain ПР-12,7-1800-2 sections elongation under reliability testing with different wear intensity, have been presented.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/758
ISSN: 1727-7108
Copyright owner: © „Вісник Тернопільського національного технічного університету“
Publications status : Опубліковано раніше
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2010, Том 15, № 4Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.