Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7179

Назва: Дослідження питомої потужності теплових джерел в при індукційнім нагрівані циліндричних деталей
Автори: Король, Олег Іванович
Береженко, Богдан Миколайович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Король О. І. Дослідження питомої потужності теплових джерел в при індукційнім нагрівані циліндричних деталей / О. Король, Богдан Миколайович Береженко // Збірник тез доповідей Ⅲ наукової конференції „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“, 21 травня 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 48-49. — (Секція: Технології та обладнання зварювального виробництва).
Bibliographic description: Korol O. I., Berezhenko B. M. (2015) Doslidzhennia pytomoi potuzhnosti teplovykh dzherel v pry induktsiinim nahrivani tsylindrychnykh detalei. Zbirnyk tez dopovidei Ⅲ naukovoi konferentsii "Prohresyvni materialy ta tekhnolohii v mashynobuduvanni, budivnytstvi ta transporti" (Tern., 21 travnia 2015 roku), pp. 48-49 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Ⅲ наукової конференції „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“
Конференція/захід: Ⅲ науково-технічна конференція „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Ⅲ наукової конференції „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“
Дата публікації: 21-тра-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 21 травня 2015 року
УДК: 537.8
539.3
Діапазон сторінок: 48-49
Початкова сторінка: 48
Кінцева сторінка: 49
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7179
Перелік літератури: 1. Пидстрыгач Я.С. Термоупругость электропроводных тел. [Текст] / Я.С. Пидстрыгач, Я. Й. Бурак, А.Р. Гачкевыч, Л.В. Чернявская // – К.: Наукова думка, 1977. – 247 с.
2. Гачкевич О.Р. Математичне моделювання процесу індукційного нагрівання електропровідних тіл. [Текст] / О.Р. Гачкевич, Б. Д. Дробенко // Вісник Львівського університету – №8 – 2004, – С. 97 – 111.
References: 1. Pidstryhach Ia.S. Termoupruhost elektroprovodnykh tel. [Text], Ia.S. Pidstryhach, Ia. I. Burak, A.R. Hachkevych, L.V. Cherniavskaia, K., Naukova dumka, 1977, 247 p.
2. Hachkevych O.R. Matematychne modeliuvannia protsesu induktsiinoho nahrivannia elektroprovidnykh til. [Text], O.R. Hachkevych, B. D. Drobenko, Visnyk Lvivskoho universytetu – No 8 – 2004, P. 97 – 111.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ науково-технічна конференція „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“ (2015)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.