Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7153

Назва: Методика та результати досліджень кін для поверхневих півеліптичних тріщин в зонах впливу конструктивних концентраторів напружень
Автори: Підгурський, Іван Миколайович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Підгурський І. М. Методика та результати досліджень кін для поверхневих півеліптичних тріщин в зонах впливу конструктивних концентраторів напружень / Іван Миколайович Підгурський // Збірник тез доповідей Ⅲ наукової конференції „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“, 21 травня 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 14. — (Секція: Матеріалознавство, міцність конструкцій та будівництво).
Bibliographic description: Pidhurskyi I. M. (2015) Metodyka ta rezultaty doslidzhen kin dlia poverkhnevykh piveliptychnykh trishchyn v zonakh vplyvu konstruktyvnykh kontsentratoriv napruzhen. Zbirnyk tez dopovidei Ⅲ naukovoi konferentsii "Prohresyvni materialy ta tekhnolohii v mashynobuduvanni, budivnytstvi ta transporti" (Tern., 21 travnia 2015 roku), pp. 14 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Ⅲ наукової конференції „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“
Конференція/захід: Ⅲ науково-технічна конференція „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Ⅲ наукової конференції „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“
Дата публікації: 21-тра-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 21 травня 2015 року
УДК: 670.191.33
Діапазон сторінок: 14
Початкова сторінка: 14
Кінцева сторінка: 14
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7153
Перелік літератури: 1. П. Ясній, І. Підгурський. Дослідження КІН двох взаємодіючих поверхневих півеліптичних тріщин методом скінчених елементів [Текст] // Вісник ТНТУ імені Івана Пулюя, — 2014.- Т. 74. – № 2. – С. 15-25.
2. Справочник по коэффициентам интенсивности напряжений [Текст] / Под ред. Ю. Мураками. – М.: Мир, 1990. – Т.1, Т.2. – 1016 с.
3. П. Ясній, І. Підгурський. Дослідження КІН для поверхневої півеліптичної тріщини в зоні впливу конструктивних концентраторів напружень методом скінчених елементів. [Текст] // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції ТНТУ ім.. І.Пулюя 29-30 жовтня 2014 року, Тернопіль, 2014. – С.124-125.
References: 1. P. Yasnii, I. Pidhurskyi. Doslidzhennia KIN dvokh vzaiemodiiuchykh poverkhnevykh piveliptychnykh trishchyn metodom skinchenykh elementiv [Text], Visnyk TNTU imeni Ivana Puliuia, 2014, V. 74, No 2, P. 15-25.
2. Spravochnik po koeffitsientam intensivnosti napriazhenii [Text], ed. Iu. Murakami, M., Mir, 1990, V.1, V.2, 1016 p.
3. P. Yasnii, I. Pidhurskyi. Doslidzhennia KIN dlia poverkhnevoi piveliptychnoi trishchyny v zoni vplyvu konstruktyvnykh kontsentratoriv napruzhen metodom skinchenykh elementiv. [Text], Tezy dopovidei Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii TNTU im.. I.Puliuia 29-30 zhovtnia 2014 roku, Ternopil, 2014, P.124-125.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ науково-технічна конференція „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“ (2015)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.