Вісник ТНТУ : [1754] Página de inicio de la comunidad

Logo
Науковий журнал приймає до друку наукові праці за напрямами:

  1. Механіка та матеріалознавство.
  2. Машинобудування та автоматизація виробництва.
  3. Приладобудування та інформаційно-вимірювальні системи.
  4. Математичне моделювання. Математика. Фізика.

DOI: 10.33108/visnyk_tntu

ВІСНИК визнаний ВАК України як наукове фахове видання з технічних наук. Виходить щоквартально у журнальному та електронному (через мережу ІNТЕRNЕТ) варіантах.

Офіційний веб-сайт Вісника ТНТУ за адресою visnyk.tntu.edu.ua.

Сторінка Вісника ТНТУ на сайті бібліотеки.

Buscar

Subcomunidades dentro de esta comunidad

1996 [34]

1997 [5]

1998 [1]

1999 [43]

2000 [3]

2001 [1]

2002 [4]

2003 [52]

2004 [51]

2005 [65]

2006 [68]

2007 [87]

2008 [125]

2009 [107]

2010 [105]

2011 [173]

2012 [91]

2013 [111]

2014 [123]

2015 [119]

2016 [80]

2017 [75]

2018 [75]

2019 [70]

2020 [69]

2021 [17]