Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/662

Title: Захист інтелектуальної власності у сфері цифрової передачі даних
Other Titles: Intellectual Property in the field of digital data
Authors: Нагорняк, Галина Степанівна
Nagornyak, G.
Bibliographic description (Ukraine): Нагорняк Г. С. Захист інтелектуальної власності у сфері цифрової передачі даних [Електронний ресурс] / Галина Степанівна Нагорняк // Науково-практичний семінар „Українські репозитарії відритого доступу: проблеми, досвід, перспективи“, ТНТУ, 18 листопада 2010 р. : тези доповіді. — Тернопіль, 2010. — С. 1—7. — Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/662
Issue Date: 18-Nov-2010
Date of entry: 23-Nov-2010
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Keywords: інтелектуальна власність
intellectual property
цифрова передача даних
digital data
Abstract: Розглянуто роль інтелектуальної власності у розвитку науки та техніки, економічного та соціального зростання держави, передумови порушення прав суб’єктів інтелектуальної власності в Інтернеті, проблемні зони в галузі авторського права й інтелектуальної власності загалом, негативні явища щодо використання доменних імен в мережі Інтернет. Запропоновано рішення щодо врегулювання відносин авторських прав у сфері цифрової передачі даних: забезпечити додатковий правовий захист творів в цифровому середовищі як на національному, так і на міжнародному рівні, зокрема більш детально врегулювати правові норми щодо прав авторів в кіберпросторі, а також усунути відмінності в законодавствах різних країн з повним усуненням суперечностей в правових принципах з тим, щоб успішно застосовувати законодавство про охорону авторських прав в кіберпросторі.
The role of intellectual property in the development of science and technology, economic and social growth of the state, prerequisites infringement of intellectual property rights of the Internet, the problem areas in the field of copyright and intellectual property in general, negative effects on the use of domain names on the Internet. A decision on regulating relations in the sphere of copyright of digital data: provide additional legal protection works in the digital environment at both the national and international level, particularly in more detail to resolve the legal provisions concerning authors' rights in cyberspace and to eliminate differences in the various laws countries with complete elimination of differences in legal principles in order to successfully apply the law on protection of copyrights in cyberspace.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/662
Content type: Presentation
Appears in Collections:Науково-практичний семінар „Українські репозитарії відритого доступу: проблеми, досвід, перспективи“ (18 листопада 2010 р.)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools