Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6333

Назва: PINGUINO і персональний генератор ентропії
Інші назви: PINGUINO and personal entropy generator
PINGUINO и персональный генератор энтропии
Автори: Касьяник, В. В.
Приналежність: Брестский государственный технический университет, val.tut@gmail.com
Бібліографічний опис: Касьяник В. В. PINGUINO и персональный генератор энтропии / Касьяник В. В. // FOSS Lviv-2011, 1-4 лютого 2011 року — Львів : ЛНУ, 2011 — С. 63-65.
Bibliographic description: Kasianik V. V. (2011) PINGUINO i personalnyi henerator entropii [PINGUINO and personal entropy generator]. FOSS Lviv-2011 (Ukraine, Lviv, 1-4 February 2011), pp. 63-65 [in Russian].
Є частиною видання: Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv-2011
Proceedings of international scientific conference FOSS Lviv-2011
Дата публікації: 1-лют-2011
Видавництво: ЛНУ
LNU
Місце видання, проведення: Україна, Львів
Ukraine, Lviv
Часове охоплення: 1-4 лютого 2011 року
1-4 February 2011
Діапазон сторінок: 63-65
Короткий огляд (реферат): Проблема отримання якісних випадкових числових послідовностей в даний час вирішується створенням різних складних генераторів псевдовипадкових чисел, однак зі зростанням обчислювальних потужностей, підвищується ймовірність злому навіть таких алгоритмів. створення досить простого і дешевого персонального генератора високоякісних випадкових послідовностей чисел на основі вільної платформи Pinguino дозволить кожному отримувати випадкові числа для захисту своєї інформації або проведення квантових досліджень. На перший погляд проблема не так вже гостра, проте вже зараз відчувається брак якісних послідовностей, що викликає їх активний продаж і покупку. У даній роботі пропонується створення технології виробництва якісної ентропії і випадкових послідовностей на основі вільного програмного і апаратного забезпечення.
Проблема получения качественных случайных числовых последовательностей в настоящее время решается созданием различных сложных генераторов псевдослучайных чисел, однако с ростом вычислительных мощностей, повышается вероятность взлома даже таких алгоритмов. Создание достаточно простого и дешевого персонального генератора высококачественных случайных последовательностей чисел на основе свободной платформы Pinguino позволит каждому получать случайные числа для защиты своей информации или проведения квантовых исследований. На первый взгляд проблема не так уж остра, однако уже сейчас ощущается недостаток качественных последовательностей, что вызывает их активную продажу и покупку. В данной работе предлагается создание технологии производства качественной энтропии и случайных последовательностей на основе свободного программного и аппаратного обеспечения.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6333
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.hackinglab.org/index.html
http://jpmandon.blogspot.com/
http://groups.google.fr/group/pinguinocard
http://www.circuitlake.com/usb-hourglass-sand-timer.html
http://www.shematic.net/page-17.html
Перелік літератури: 1. Веб-сайт проекта Pinguino. Режим доступа: http://www.hackinglab.org/index.html, 9.01.2011
2. Блог проекта Pinguino. Режим доступа: http://jpmandon.blogspot.com/, 9.01.2011
3. Группа рассылки на сайте Google. Режим доступа: http://groups.google.fr/group/pinguinocard , 9.01.2011
4. Генератор энтропии на базе Ардуино. Режим доступа: http://www.circuitlake.com/usb-hourglass-sand-timer.html, 9.01.2011
5. Высокоточное измерение температуры по формуле Найквиста. Режим доступа: http://www.shematic.net/page-17.html, 9.01.2011
References: 1. Veb-sait proekta Pinguino. Access mode: http://www.hackinglab.org/index.html, 9.01.2011
2. Bloh proekta Pinguino. Access mode: http://jpmandon.blogspot.com/, 9.01.2011
3. Hruppa rassylki na saite Google. Access mode: http://groups.google.fr/group/pinguinocard , 9.01.2011
4. Henerator entropii na baze Arduino. Access mode: http://www.circuitlake.com/usb-hourglass-sand-timer.html, 9.01.2011
5. Vysokotochnoe izmerenie temperatury po formule Naikvista. Access mode: http://www.shematic.net/page-17.html, 9.01.2011
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:FOSS Lviv-2011Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.