Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6317

Назва: Використання вільно-поширюваного ПЗ математичного призначення в університеті
Інші назви: Using the mathematical appointment FOSS at the university
Автори: Бугаєць, Наталія Олександрівна
Приналежність: НПУ ім. М.П. Драгоманова, natashika777@gmail.com
Бібліографічний опис: Бугаєць Н. О. Використання вільно-поширюваного ПЗ математичного призначення в університеті / Бугаєць Н. О. // FOSS Lviv-2011, 1-4 лютого 2011 року — Львів : ЛНУ, 2011 — С. 21-24.
Bibliographic description: Buhaiets N. O. (2011) Vykorystannia vilno-poshyriuvanoho PZ matematychnoho pryznachennia v universyteti [Using the mathematical appointment FOSS at the university]. FOSS Lviv-2011 (Ukraine, Lviv, 1-4 February 2011), pp. 21-24 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv-2011
Proceedings of international scientific conference FOSS Lviv-2011
Дата публікації: 1-лют-2011
Видавництво: ЛНУ
LNU
Місце видання, проведення: Україна, Львів
Ukraine, Lviv
Часове охоплення: 1-4 лютого 2011 року
1-4 February 2011
Діапазон сторінок: 21-24
Короткий огляд (реферат): Розглянуто особливості використання вільно поширюваного програмного забезпечення математичного призначення в університеті, а також розв’язування математичних задач засобами вільно поширюваних систем комп’ютерної математики.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6317
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://lug-mgn.ru/ftp/Программы/Математика/Maxima/Статьи%20Т.Тарнавского/81-maxima.pdf
Перелік літератури: 1. Семеріков С.О. Фундаменталізація навчання інформатичних дисциплін у вищій школі: Монографія./Науковий редактор академік АПН України, д.пед.н., проф. М.І. Жалдак – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009 –340 с.
2. Тихон Тарнавский. Maxima – максимум свободы и символьных вычислений. [Електронний ресурс] – режим доступу: http://lug-mgn.ru/ftp/Программы/Математика/Maxima/Статьи%20Т.Тарнавского/81-maxima.pdf.
3. Шокалюк С.В. Основи роботи в SAGE/За редакцією академіка АПН України М.І. Жалдака. К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – 64 с.
References: 1. Semerikov S.O. Fundamentalizatsiia navchannia informatychnykh dystsyplin u vyshchii shkoli: monograph./Naukovyi redaktor akademik APN Ukrainy, d.ped.n., prof. M.I. Zhaldak – K.: NPU im. M.P. Drahomanova, 2009 –340 p.
2. Tikhon Tarnavskii. Maxima – maksimum svobody i simvolnykh vychislenii. [Electronic resource] – Access mode: http://lug-mgn.ru/ftp/Prohrammy/Matematika/Maxima/Stati%20T.Tarnavskoho/81-maxima.pdf.
3. Shokaliuk S.V. Osnovy roboty v SAGE/Za redaktsiieiu akademika APN Ukrainy M.I. Zhaldaka. K.: NPU im. M.P. Drahomanova, 2008. – 64 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:FOSS Lviv-2011Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.