Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6230

Назва: Використання вільного програмного забезпечення при створенні науково-освітніх електронних бібліотек
Інші назви: The use of open software in creating scientific educational digital library
Автори: Прилуцька, Наталія Сергіївна
Приналежність: Житомирський державний університет імені Івана Франка, prilutska@gmail.com
Бібліографічний опис: Прилуцька Н. С. Використання вільного програмного забезпечення при створенні науково-освітніх електронних бібліотек / Прилуцька Н. С. // FOSS Lviv 2012, 26-28 квітня 2012 року — Львів, 2012 — С. 99-102.
Bibliographic description: Prilutska N. S. (2012) Vykorystannia vilnoho prohramnoho zabezpechennia pry stvorenni naukovo-osvitnikh elektronnykh bibliotek [The use of open software in creating scientific educational digital library]. FOSS Lviv 2012 (Ukraine, Lviv, 26-28 April 2012), pp. 99-102 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv 2012
Materials of second international scientific conference FOSS Lviv 2012
Дата публікації: 20-кві-2012
Місце видання, проведення: Україна, Львів
Ukraine, Lviv
Часове охоплення: 26-28 квітня 2012 року
26-28 April 2012
Діапазон сторінок: 99-102
Короткий огляд (реферат): The main objects of free software system Eprints are considered which was used for developing Electronic library of Ivan Franko Zhytomyr State University.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6230
ISBN: 978-966-8460-99-9
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.EPrints.org/documentation/tech/EPrints-docs.pdf
http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1579-2009-%F0
http://www.journal.iitta.gov.ua
Перелік літератури: 1. Gutteridge C. EPrints 2.3 Documentation. October12, 2005. http://www.EPrints.org/documentation/tech/EPrints-docs.pdf
2. Концепція Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI" [Електронний ресурс] / [схвалено розпорядж. Кабінету Міністрів України від 23 груд. 2009 p. № 1579-р] // Веб-сайт Верховної Ради України. - 2009. - Режим доступу : http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1579-2009-%F0.
3. Спірін О. М. Проектування системи електронних бібліотек наукових і навчальних закладів АПН України [Електронний ресурс] / О. М. Спірін, В. М. Саух, В. А. Резніченко, О. В. Новицький // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2009. - № 6 (14). - Режим доступу до журн. : http://www.journal.iitta.gov.ua.
References: 1. Gutteridge C. EPrints 2.3 Documentation. October12, 2005. http://www.EPrints.org/documentation/tech/EPrints-docs.pdf
2. Kontseptsiia Derzhavnoi tsilovoi natsionalno-kulturnoi prohramy stvorennia yedynoi informatsiinoi bibliotechnoi systemy "Biblioteka - XXI" [Electronic resource], [skhvaleno rozporiadzh. Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 hrud. 2009 p. No 1579-r], Veb-sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. - 2009. - Rezhym dostupu : http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1579-2009-%F0.
3. Spirin O. M. Proektuvannia systemy elektronnykh bibliotek naukovykh i navchalnykh zakladiv APN Ukrainy [Electronic resource], O. M. Spirin, V. M. Saukh, V. A. Reznichenko, O. V. Novytskyi, Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. - 2009. - No 6 (14). - Rezhym dostupu do zhurn. : http://www.journal.iitta.gov.ua.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:FOSS Lviv-2012Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.