Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6140

Назва: Синтез фільтру Савіцького-Голея для задач адаптивно-рекурсивного оцінювання квантового електроретиносигналу
Автори: Тимків, Павло Олександрович
Бібліографічний опис: Тимків П.О. Синтез фільтру Савіцького-Голея для задач адаптивно-рекурсивного оцінювання квантового електроретиносигналу [Текст] / П.О. Тимків // «Теоретичні та прикладні аспекти радіоелектроніки і приладобудування»: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції. – Тернопіль, 9-10 червня 2015р. – С. 96-100.
Дата публікації: 9-чер-2015
Видавництво: Теоретичні та прикладні аспекти радіоелектроніки і приладобудування»: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції. – Тернопіль
Теми: електроретиносигнал
електроретинографія
квантовий електроретиносигнал
квантова електроретинографія
фільтр Савіцького-Голея
фільтр Калмана
Короткий огляд (реферат): Застосовано фільтр Савіцького-Голея для синтезу фільтру Калмана при опрацювання квантового електроретиносигналу (КЕРС). Проведено інтерполяцію КЕРС фільтром Савіцького-Голея при різній кількості точок. Визначено похибку оцінювання для експериментально отриманого КЕРС.
Applied Savitzky–Golay filter for synthesis Kalman filter processing for quantum electroretinosignal (KERS). An interpolation KERS for filter Savitzky–Golay for different number of points. Error of assessment determined experimentally obtained for KERS.
Опис: При відборі КЕРС, відношення енергії корисного сигналу до енергії шуму є малим. Когерентна фільтрація для отримання апріорного еталонного сигналу є малоефективною, тому застосовано фільтр Савіцького-Голея. Опрацювання алгоритмом Савіцького-Голея при різній кількості точок, дало змогу застосувати еталонний КЕРС у фільтрі Калмана, для опрацювання експериментально отриманого КЕРС, та визначення похибки оцінювання.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6140
Перелік літератури: 1. Environmental Health Criteria 223. Neurotoxicity Risk Asessment For Human Health: Principles And Approaches [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: – http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc223.htm 2. Ткачук Р.А. Підвищення ефективності біотехнічних систем для активних біомедичних досліджень / Ткачук Р.А., Цуприк Г.Б. , Яворський Б.І. // Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів: тези доповіді. – Київ, 15-19 жовтня 2012.– С.145 3. Ткачук Р.А. Оптимізація ретинографічної системи для виявлення прихованого біологічного впливу на організм людини / Р.А. Ткачук // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2009. – № 2. – С. 145-152. 4. Ткачук Р. Метод побудови біотехнічної системи для оцінювання електроретинограм з підвищеними вірогідністю та ефективністю / Р. Ткачук, Б. Яворський // Вісник ТДТУ. — 2009. — Том 14. — № 3. — С. 102-110. 5. Ткачук Р. А. Устройство возбуждения сетчатки глаза для фотонной электроретинографии / Р.А.Ткачук, Б.И. Яворский // 20-я Международная конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». — 2010. – С. 128 – 133. 6. Hecht S. Energy, Quanta and Vision / S. Hecht // Journal of General Physiology. – 1942, July 20. P. 819 – 840. 7. Brunner N. Detection of Weak Optical Signals by the Human Visual System: Perspectives in Neuroscience and in Quantum Physics / N. Brunner, Ch. De Balthazar, R. Alvarez // Electrical Neuromaging Group, HUG, Geneva. – 2008. – 12p.
Тип вмісту : Other
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри біотехнічних системУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора