Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6135

Title: Обгрунтування математичної моделі електроретиносигналу на основі різницевого рівняння другого порядку
Authors: Тимків, Павло Олександрович
Забитівський, Василь Петрович
Bibliographic description (Ukraine): Тимків П.О. Обгрунтування математичної моделі електроретиносигналу на основі різницевого рівняння другого порядку / П.О. Тимків, В.П. Забитівський // Сучасна наука XXI століття: тези сьомої науково-практичної інтернет-конференції. – Київ, 16-18 червня 2011. – С.79-81
Issue Date: 16-Jun-2011
Publisher: Сучасна наука XXI століття: тези сьомої науково-практичної інтернет-конференції.:Київ
Keywords: електроретинографія
електроретиносигнал
математична модель
квантова електроретинографія
квантовий електроретиносигнал
фільтр Калмана
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6135
References (Ukraine): 1. Ткачук Р. А. Оптимальна обробка електроретиносигналу для визначення форми електроретинограми / Р.А. Ткачук // Вимірювальна техніка та метрологія. — 2009. – № 70. – С. 9 – 13. 2. ISCEV Standard for full-field clinical electroretinography [Текст]: [міжнародний стандарт: офіц.текст: за станом на 24 жовтня 2008 року]. – Springer-Verlag, 2008. – 9 с. – DOI 10.1007/s10633-008-9155-4 3. Ткачук Р. А. Устройство возбуждения сетчатки глаза для фотонной электроретинографии / Р.А.Ткачук, Б.И. Яворский // 20-я Международная конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». — 2010. – С. 128 – 133. 4. Ткачук Р. Метод побудови біотехнічної системи для оцінювання електроретинограм з підвищеними вірогідністю та ефективністю / Р. Ткачук, Б. Яворський // Вісник ТДТУ. — 2009. — Том 14. — № 3. — С. 102-110. — (приладобудування та інформаційно-вимірювальні технології). 5. Мацюк, О.В. Система для діагностики захворювань зорового аналізатора [Текст]: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.11.16 / Мацюк Олександ Васильович; Київський національний авіаційний університет. – К., 2001. – 23 с. 6. Хвостівський М.О. Математична модель електроретинографічного сигналу / М.О. Хвостівський, Г.М. Шадріна // Вісник Хмельницького національного технологічного університету – Хмельницький: ХНУ, 2007. — № 2. – С.103 – 106. 7. Ткачук Р.А. Метод побудови оптимальної обробки електроретиносигналу та оцінювання вірогідності її результату / Р.А. Ткачук // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. — 2008. – № 2. – С. 156 – 162. 8. Яворский Б.И. Взаимосвязь между представлением цифрового рекурсивного резонатора в частотной области и пространстве состояния / Б.И. Яворский // Автоматизация производственных процессов. — 1989. – № 28. – С. 151 – 155.
Content type: Other
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри біотехнічних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tymkiv_Zabytivskyj-Kyjiv.djvu35,51 kBDjVuView/Open
Tymkiv_Zabytivskyj-Kyjiv.pdf173,25 kBAdobe PDFView/Open
Tymkiv_Zabytivskyj-Kyjiv__COVER.png319,01 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools