Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6093

Title: Перспективи розвитку економічних систем у середовищі глобально орієнтованого трансформаційного простору: матеріали Всеукраїнської наукової конференції за міжнародної участі
Bibliographic description (Ukraine): Матеріали Всеукраїнської наукової конференції за міжнародної участі «Перспективи розвитку економічних систем у середовищі глобально орієнтованого трансформаційного простору» (Тернопіль, 6 травня 2015р.) / Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль: Крок, 2015 – 170 с.
Issue Date: 6-May-2015
UDC: 330
336
338
BBK: 65
Abstract: Збірник містить матеріали Всеукраїнської наукової конференції за міжнародної участі «Перспективи розвитку економічних систем у середовищі глобально орієнтованого трансформаційного простору», яка відбулася 6 травня 2015 року в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя на базі кафедри економіки та фінансів. Даний випуск включає доповіді з пленарного засідання та з секцій «Економічні системи в теоретичних концепціях економічної науки», «Формування ефективних моделей управління економічними системами мікрорівня», «Регіональний вимір трансформаційних процесів економічних систем», «Інституційне забезпечення розвитку економічних систем у національних та міждержавних вимірах».
Description: Рекомендовано до друку Вченою радою факультету економіки і підприємницької діяльності Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, протокол No 6 від 16.04.2015р.
Sponsorship: МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЮБЛІНСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6093
Content type: Book
Appears in Collections:Конференція „Перспективи розвитку екон. систем у серед. глобально орієнтованого трансф. простору“ (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zbirnyk_konf_EF.pdf5,36 MBAdobe PDFView/Open
Zbirnyk_konf_EF.djvu2 MBDjVuView/Open
Zbirnyk_konf_EF__COVER.png95,19 kBimage/pngView/Open
Inform_lystok.odt85,29 kBOpenDocument TextView/Open
Inform_lystok.pdf156,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.