Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5994

Назва: Дослідження пошкодження поверхневого шару елементів конструкцій ГТД при термоциклічному навантаженні до і після появи тріщин термічної втоми
Автори: Буйських, Костянтин Павлович
Киселевська, С. Г.
Задворний, Є. О.
Лебедин, А. Ю.
Приналежність: Інститут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України, Україна
Бібліографічний опис: Дослідження пошкодження поверхневого шару елементів конструкцій ГТД при термоциклічному навантаженні до і після появи тріщин термічної втоми / Л. В. Кравчук, К. П. Буйських, С. Г. Киселевська, Є. О. Задворний, А. Ю. Лебедин // IV міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ — Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. — С. 202-204. — (Оцінювання залишкового ресурсу елементів конструкцій).
Bibliographic description: Kravchuk L. V., Buiskykh K. P., Kyselevska S. H., Zadvornyi Ye. O., Lebedyn A. Yu. Doslidzhennia poshkodzhennia poverkhnevoho sharu elementiv konstruktsii HTD pry termotsyklichnomu navantazhenni do i pislia poiavy trishchyn termichnoi vtomy. International Conference "In-Service Damage of Materials, its Diagnostics and Prediction", Ternopil, TNTU, 2015, P. 202-204 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали IV міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Дата публікації: 21-вер-2015
Видавництво: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Діапазон сторінок: 202-204
Короткий огляд (реферат): Investigation of the kinetics of surface degraded layer of the most loaded elements of GTE structures before and after thermal fatigue crack initiation has showed the significance of variations of this layer and necessity to consider them in the assessment of lifetime of high-temperature elements of GTE structures and stress-strain state calculation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5994
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
Перелік літератури: 1. Bensch M., Sato A., Warnken N., Affeldt E., Reed R.C., Glatzel U. Modelling of High Temperature Oxidation of Alumina-Forming Single-Cristal Nickel-Base Superalloys // Acta Materialia. – Vol. 60. – Is. 15. – 2012. – P. 5468-5480.
2. Sato А., Chiu Y.-L., Reed R.C. Oxidation of nickel-based single-crystal superalloys for industrial gas turbine applications // Acta Materialia. - Vol. 59. - 2011. - P. 225-240.
3. Gordon A.P., Trexler M.D., Neu R.W., Sanders J.T., McDowell D.L. Corrosion kinetics of a directionally solidified Ni-base superalloy //Acta Mater.- Vol. 55.- 2007.-P.3375.
4. Кравчук Л.В., Куриат Р. И., Буйских К.П. Термоциклическая долговечность элементов конструкций ГТД с защитными покрытиями // Вісник двигунобудування. – 2002. - № 1. – С. 52-56.
5. Kravchuk L.V., Kuriat R.I., Buiskikh K.P., Zadvornyi E.A., and Kiselevskaya S.G. Study of Damage Kinetics of Heat-Resistant Alloys Subjected to Thermocyclic Loading in a Gas Flow //Strength of Materials. -2006. - Vol. 382 (38). - N4. - P.386-391.
6. Kravchuk L.V., Kuriat R.I., Buiskikh K.P., Zadvornyi E.A., and Kiselevskaya S.G. Surface Layers' Degradation of Heat-Resistant Alloys and Thermal Fatigue Damageability of Gas Turbine Engine Structural Components//Strength of Materials. – 2008. - Vol. 395 (40). - N5. - P.552-559.
7. ДСТУ 23.6794. Єдина система захисту вiд корозії та старіння. Метали, сплави, покриття жаростiйкі. Метод випробувань на високотемпературну корозiю та термовтому в потоцi продуктiв горiння палива. – 9 с.
References: 1. Bensch M., Sato A., Warnken N., Affeldt E., Reed R.C., Glatzel U. Modelling of High Temperature Oxidation of Alumina-Forming Single-Cristal Nickel-Base Superalloys, Acta Materialia. – Vol. 60. – Is. 15. – 2012. – P. 5468-5480.
2. Sato A., Chiu Y.-L., Reed R.C. Oxidation of nickel-based single-crystal superalloys for industrial gas turbine applications, Acta Materialia. - Vol. 59. - 2011. - P. 225-240.
3. Gordon A.P., Trexler M.D., Neu R.W., Sanders J.T., McDowell D.L. Corrosion kinetics of a directionally solidified Ni-base superalloy,Acta Mater.- Vol. 55.- 2007.-P.3375.
4. Kravchuk L.V., Kuriat R. I., Buiskikh K.P. Termotsiklicheskaia dolhovechnost elementov konstruktsii HTD s zashchitnymi pokrytiiami, Visnik dvihunobuduvannia. – 2002. - No 1. – P. 52-56.
5. Kravchuk L.V., Kuriat R.I., Buiskikh K.P., Zadvornyi E.A., and Kiselevskaya S.G. Study of Damage Kinetics of Heat-Resistant Alloys Subjected to Thermocyclic Loading in a Gas Flow,Strength of Materials. -2006. - Vol. 382 (38). - N4. - P.386-391.
6. Kravchuk L.V., Kuriat R.I., Buiskikh K.P., Zadvornyi E.A., and Kiselevskaya S.G. Surface Layers' Degradation of Heat-Resistant Alloys and Thermal Fatigue Damageability of Gas Turbine Engine Structural Components,Strength of Materials. – 2008. - Vol. 395 (40). - N5. - P.552-559.
7. DSTU 23.6794. Yedyna systema zakhystu vid korozii ta starinnia. Metaly, splavy, pokryttia zharostiiki. Metod vyprobuvan na vysokotemperaturnu koroziiu ta termovtomu v pototsi produktiv horinnia palyva. – 9 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ (2015)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.