Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5914

Title: Особливості безкомпромісного протистояння ОУН та УНДО (1930-1935 рр.)
Authors: Потіха, Оксана Богданівна
Bibliographic description (Ukraine): Потіха О. Б. Особливості безкомпромісного протистояння ОУН та УНДО (1930-1935 рр.) // Історія. Філософія. Релігієзнавство. Науковий журнал. - Вип. 3-4. - Київ: Антросвіт, 2010
Issue Date: 22-Oct-2010
Date of entry: 1-Oct-2015
Publisher: Видавництво "Антросвіт"
UDC: 94(477) "1930/1935"
Keywords: політична історія Західної України міжвоєнного періоду
Abstract: На основі архівних матеріалів та тогочасної преси висвітлено особливості напружених взаємовідносини двох найбільш впливових політичних організацій Західної України міжвоєнного періоду – УНДО та ОУН, що призвело до остаточного розмежування національно-демократичного і націоналістичного напрямів українського визвольного руху на середину 1930-х рр.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5914
ISSN: 1999-4966
References (Ukraine): 1. Зайцев О. Націоналізм і національна демократія: витоки конфлікту (1920–1930-ті рр.) // Сучасність. – 1994. – №2. – С.70-76. 2. Швагуляк М. „Пацифікація”. Польська репресивна акція у Галичині 1930 р. і українська суспільність. – Львів, 1993. – 52 с. 3. Солідарний голос політичних партій // Діло. – 1930. – 1 жовтня. – С.3. 4. Солідарний голос політичних партій // Новий час. – 1930. – 3 жовтня. – С.1. 5. Хроніка // Розбудова нації. – 1930. – №9-10. – С. 247. 6. До українського громадянства // Сурма. – 1930. – №11-12. – С.2. 7. УНДО і УПР у справі вбивства посла Тадеуша Голувка // Діло. – 1931. – 2 вересня. – С.1. 8. Biblioteka Narodowa, Warszawa. – Мф. 85561. 9. УНДО і УПР у справі вбивства посла Тадеуша Голувка // Свобода. – 1931. – 6 вересня. – С.1. 10. Torzecki R. Kwestia ukraińska w polityce III Rzeczy (1933-1945). – Warszawa, 1972. – 468 s. 11. Промова Д. Левицького, виголошена в варшавському соймі дня 3 листопада 1932 р. в часі загальної бюджетової дискусії // Діло. – 1932. – 6 листопада. – С.1-3. 12. Васюта І. Політична історія Західної України (1918-1939). – Львів: Каменяр, 2006. – 335 с. 13. День боротьби з більшовизмом // Наш клич. – 17 вересня 1933. – С.1-2. 14. Левицький Д. УНДО і ОУН. З реферату, виголошеного на засіданні Народного Комітету 1 січня 1934 р. // Діло. – 1934. – 7 січня. – С.2-3. 15. Народний комітет. Засідання Народнього Комітету УНДО дня 1 січня 1934 р. у Львові // Діло. – 1934. – 4 січня. – С.1. 16. Народний комітет. Постанови Народнього Комітету УНДО з дня 1 січня ц.р. // Діло. – 1934. – 13 січня. – С.2. 17. Державний архів Тернопільської області. – Ф.231. – Оп. 1 . – Спр 4438. 18. Промова Д. Левицького, виголошена в варшавському соймі дня 6 листопада 1934 р. // Діло. – 1934. – 11 листопада. – С.1-2. 19. Баран С. Нова акція ОУН // Діло. – 1935. – 3 березня. – С.1-2.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри українознавства і філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Protystojannja_UNDO_ta_OUN.djvu78,54 kBDjVuView/Open
Protystojannja_UNDO_ta_OUN.pdf157,52 kBAdobe PDFView/Open
Protystojannja_UNDO_ta_OUN__COVER.png341,68 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.