Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/568

Title: Виділення сезонного тренду як адитивної складової часового ряду газоспоживання
Other Titles: Выделение сезонного тренда как аддитивной составляющей временного ряда газопотребления
Authors: Назаревич, Олег Богданович
Nazarevych, Oleg
Bibliographic description (Ukraine): Назаревич О. Б. Виділення сезонного тренду як адитивної складової часового ряду газоспоживання / О. Б. Назаревич // Матеріали чотирнадцятої наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, секція: інформаційні технології, 27–28 жовтня 2010 р. : Збірник тез доповідей „Природничі науки та інформаційні технології“. – Тернопіль : ТНТУ, 2010. – С. 26.
Issue Date: 27-Oct-2010
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
UDC: 519:2
512.643
Keywords: часовий ряд
метод Гусениця-SSA
сезонний тред
енергозбереження
Abstract: Виділено сезонний тренд з використанням методу Гусениця-SSA на прикладі часового ряду газоспоживання з подальшим аналізом за допомогою фі-серій
Выделено сезонный тренд с использованием метода Гусеница-SSA на примере временного ряда газопотребления с последующим анализом с помощью фи-серий
URI: http://elartu.tstu.edu.ua/handle/123456789/568
Content type: Presentation
Appears in Collections:ⅩⅣ наукова конференція ТНТУ ім. Івана Пулюя (2010)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.