Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13) : [44] Домівка зібрання

Logo
СЕПД

Зміст


2
3
5
16
22
29
37
50
59
68
76
82
88
97
105
111
120
131
140
149
161
169
178
185
192
201
210
219
228
237
245
254
261
268
279
287
294
303
314
320
329

Content


2
3
5
16
22
29
37
50
59
68
76
82
88
97
105
111
120
131
140
149
161
169
178
185
192
201
210
219
228
237
245
254
261
268
279
287
294
303
314
320
329

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення електронною поштою про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 44
Попередній переглядДата публікаціїНазваАвтор(и)
15klashu__COVER.png.jpg24-лис-2015Методичні аспекти оцінювання синергетичного ефекту інтегрування підприємств (на прикладі підприємств світлотехнічної галузі України)Кухній, Леся Степанівна; Kukhniy, Lesya Stepanivna; Кухний, Леся Степановна
30-лис-2015Рецензія на монографію к.е.н., доц. Сороківської О.А. «Управління економічною безпекою підприємств малого бізнесу в умовах конфліктних ситуацій: інноваційні підходи»Савіна, Галина Григорівна; Савіна, Галина Григорьевна; Savina, Halyna
15blmser__COVER.png.jpg24-лис-2015Аналіз законодавства України з питань державної антикорупційної політики на сучасному етапі реформуванняБакунчик, Лілія Михайлівна; Бакунчик, Михайловна; Bakunchyk, Liliia
15dayrop__COVER.png.jpg24-лис-2015Основи аудиту маркетингової діяльності вищого навчального закладу на ринку освітніх послугДмитрів, Анна Ярославівна; Дмитрів, Анна Ярославовна; Dmytriv, Anna
15gomofe__COVER.png.jpg24-лис-2015The development of the high level of English proficiency in the academic process of future economistsГай, Олександр Миколайович; Гай, Александр Николаевич; Gai, Oleksandr; Захарова, Євгенія Юріївна; Захарова, Евгения Юрьевна; Zakharova, Evgeniya
15somkvp__COVER.png.jpg24-лис-2015Економічна діагностика впливу інноваційного інтелектуального капіталу на креацію вартості підприємстваСобко, Ольга Миколаївна; Sobko, Olha; Собко, Ольга Николаевна; Тернопільський національний економічний університет, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020, Україна, к.е.н., доцент; докторант кафедри економіки підприємств і корпорацій, e-mail: olhasobko754@gmail.com; Ternopil National Economic University, 11 Lvivska Street, Теrnopil, 46020, Ukraine, PhD, Assoc. Prof., Department of Economics, e-mail: olhasobko754@gmail.com
15doviru__COVER.png.jpg24-лис-2015Держава добробуту та якість життя: досвід скандинавських країн та реалії УкраїниДлугопольський, Олександр Володимирович; Dluhopolskyi, Oleksandr; Длугопольский, Олександр Владимирович; Тернопільський національний економічний університет, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020, Україна, д.е.н., доцент, професор кафедри економічної теорії, e-mail: dlugopolsky@mail.ru; Ternopil National Economic University, 11 Lvivska Street, Теrnopil, 46020, Ukraine, Doctor in Economics, Associate Professor, Professor of Economics Department, e-mail: dlugopolsky@mail.ru
15ktaror__COVER.png.jpg24-лис-2015Дослідження вітчизняного та зарубіжного нормативно-правового регулювання обліку ризикуКоролюк, Тетяна Миколаївна; Korolyuk, Tetyana; Королюк, Татьяна Николаевна; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна, к.е.н, доц. кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, e-mail: korolyuk11@gmail.com; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, 56 Ruska str., 46001 Ternopil, Ukraine, PhD (Economics), Assoc. Prof., Department of Accounting and Audit, e-mail: korolyuk11@gmail.com
15knaois__COVER.png.jpg24-лис-2015Funding of Ukrainian universities: Current situation and possible ways of its solutionКонстантюк, Наталія Іванівна; Konstantiuk, Nataliia; Константюк, Наталия Ивановна; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, 56, Ruska str., 46001 Ternopil, Ukraine, PhD (Economics), Assoc. Prof., Department of Economics and Finance, e-mail: nataliyavatsyk@gmail.com
15srinru__COVER.png.jpg24-лис-2015Непропорційність територіальної структури економіки як суттєва перешкода неоіндустріальному розвитку УкраїниШепетько, Роман Іванович; Shepetko, Roman; Шепетько, Роман Иванович; Національна академія державного управління при Президентові України, вул. Ежена Потьє, 20, Київ, 03057, Україна, аспірант, e-mail: romanshepetko@gmail.com; National academy for public administration under the president of Ukraine, 20, Ezhena Pottier str., 03057 Kyiv, Ukraine, PhD Student, e-mail: romanshepetko@gmail.com
15mhbnvu__COVER.png.jpg24-лис-2015Фінансові результати діяльності підприємств в Україні: аналіз сучасного стану та напрями вдосконалення управлінняМашлій, Галина Богданівна; Мосій, Ольга Бориславівна; Mashliy, Halyna; Mosiy, Olha; Машлий, Галина Богдановна; Мосий, Ольга Бориславовна; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна, к.е.н., доц., кафедра менеджменту у виробничій сфері; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна, к.е.н., доц., кафедра менеджменту у виробничій сфері; Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University, Department of Management in production, 56 Ruska str., 46001 Ternopil, Ukraine, Ph.D., Assoc. Prof.
15sorrap__COVER.png.jpg24-лис-2015Інвестиційний клімат в Україні: реалії та перспективиСергєєва, Олена Романівна; Serhieieva, Olena; Сергеева, Елена Романовна; Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, вул. Набережна Леніна, 18, м. Дніпропетровськ, 49000, Україна, доцент кафедри товарознавства і торговельного підприємництва; Alfred Nobel University, 18, Naberezhna Lenina str., 49000, Dnipropetrovsk, Ukraine, PhD, Assoc. Prof., Department of commodity research and commercial business
15fiboid__COVER.png.jpg24-лис-2015Аналіз впливу елементів фінансової системи України на об’єкти інноваційної діяльностіФедишин, Ірина Богданівна; Полянчич, Тетяна; Пилип'юк, Ярина; Fedyshyn, Iryna; Poljanchych, Tetjana; Pylypyuk, Yaryna; Федишин, Ирина Богдановна; Полянчич, Татьяна; Пилипюк, Ярина; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна, к.е.н., асист., кафедра менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва ,e-mail: ira.fedyshyn@gmail.com; Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська 1, м. Львів, 79000, Україна, к.е.н., доцент, кафедра міжнародної економіки та теорії фінансів, e-mail: tpinfo3@gmail.com; Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська 1, Львів, 79000, Україна, аспірант, кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту, e-mail: voyakh@yahoo.com; Ternopil Ivan Puluj National University, 56, Ruska str., Ternopil, 46001, Ukraine, Ph.D, Assistant, Department of management of innovation activity and entrepreneurship, e-mail: ira.fedyshyn@gmail.com; Ivan Franko National University of Lviv, 1, Universytetska str., Lviv, 79000, Ukraine, Ph.D, Assoc. Prof., Department of international economics and finance theory, e-mail: tpinfo3@gmail.com; Ivan Franko National University of Lviv, 1, Universytetska str., Lviv, 79000, Ukraine, PhD student, Department of finance, monetary circulation and credit, e-mail: voyakh@yahoo.com
15mlasuo__COVER.png.jpg24-лис-2015Концептуальні основи формування інформаційних потоків стратегічного управлінського облікуМарущак, Леся Іванівна; Павликівська, Ольга Іванівна; Marushchak, Lesya; Pavlykivska, Olga; Марущак, Леся Ивановна; Павлыкивская, Ольга Ивановна; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна, к.е.н., доцент, кафедра бухгалтерського обліку та аудиту, e-mail: lessyam@rambler.ru; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна, к.е.н., доцент, кафедра бухгалтерського обліку та аудиту,; Ternopil Ivan Puluj National University, 56 Ruska st, Ternopil, 46001, Ukraine, e-mail: lessyam@rambler.ru, Ph.D., Assoc. Prof., Department of accounting and audit
15yyrdrp__COVER.png.jpg24-лис-2015Механізм управління діловою репутацією підприємстваЯсінська, Юлія Романівна; Yasinska, Yulia; Ясинская, Юлия Романовна; Львівська комерційна академія, вул. Туган-Барановського, 10, м. Львів, 79000, Україна, пошукувач, e-mail: yulia_2@list.ru; Lviv Academy of Commerce, 10, Tugan-Baranovskyy str., 79000, Lviv, Ukraine, PhD Student, e-mail: yulia_2@list.ru
15copkep__COVER.png.jpg24-лис-2015Дослідження ролі банківського сектора у капіталізації економіки регіонуЧапюк, Олена Петрівна; Chapiuk, Olena; Чапюк, Елена Петровна; ПАТ КБ ПриватБанк, пр. Соборності, 32б, м. Луцьк, 43000, Україна, керівник відділення, e-mail: olchapyuk@ukr.net; PJSC CB Privatbank, 32B, Sobornosti pr., 43000, Lutsk, Ukraine, Head of the department of PJSC CB Privatbank, e-mail: olchapyuk@ukr.net
15simdmp__COVER.png.jpg24-лис-2015Формування системи управління економічною безпекою виробничо-господарської діяльності м’ясопереробних підприємствСосновська, Ірина; Sosnovska, Iryna; Сосновская, Ирина; Сумський національний аграрний університет, вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, Сумська область, 40000, Україна, аспірант кафедри бухгалтерського обліку, e-mail: IraSosnovska@i.ua; Sumy National Agrarian University, 160, Herasym Kondratyev str., 40000, Sumy, Ukraine, PhD student, Department of Accounting, e-mail: IraSosnovska@i.ua
15kdydvu__COVER.png.jpg24-лис-2015Вплив глобалізаційних процесів на розвиток банківської діяльності в УкраїніКретов, Дмитро Юрійович; Kretov, Dmytro; Кретов, Дмитрий Юрьевич; Одеський національний економічний університет, вул. Дмитра Донського, буд. 2/2, м. Одеса, 65016, Україна, аспірант кафедри банківської справи, e-mail: dmitriy.kretov@gmail.com; Odessa National Economic University, 2/2, Dmitro Donskyy str., Odesa, 65016, Ukraine, Postgraduate Student, Depramtent of Banking, e-mail: dmitriy.kretov@gmail.com
15kyoeez__COVER.png.jpg24-лис-2015Пріоритетні напрями підвищення соціально-економічної ефективності землекористуванняКосиця, Ярослав Олегович; Kosytsia, Iaroslav; Косица, Ярослав Олегович; Полтавська державна аграрна академія, вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003, Україна, аспірант, e-mail: kositsa_jaroslav@mail.ru; Poltava state agrarian academy, 1/3, Skovorody str., 36003, Poltava, Ukraine, PhD student, e-mail: kositsa_jaroslav@mail.ru
15hmpztv__COVER.png.jpg24-лис-2015Економічна ефективність виробництва міцних алкогольних напоїв зі зниженими токсичними властивостямиГоловко, Микола Павлович; Пенкіна, Наталія Михайлівна; Колесник, Вікторія Валентинівна; Holovko, Mykola; Penkina, Natalia; Kolesnyk, Victoria; Головко, Николай Павлович; Пенкина, Наталья Михайловна; Колесник, Виктория Валентиновна; Харківський державний університет харчування та торгівлі, вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна, д.т.н., проф., завідувач кафедри товарознавства в митній справі, e-mail: kaf_tamognya@mail.ru; Харківський державний університет харчування та торгівлі, вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна, к.т.н., доц., кафедри товарознавства в митній справі, e-mail: kaf_tamognya@mail.ru; Харківський державний університет харчування та торгівлі, вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна, старший викладач кафедри товарознавства в митній справі, e-mail: vkol84@mail.ru; Kharkiv State University of Food Technology and Trade, 333, Klochkivska str., 61051, Kharkiv, Ukraine, Dr., Prof., Head of Merchandise in Customs Department, e-mail: kaf_tamognya@mail.ru; Kharkiv State University of Food Technology and Trade, 333, Klochkivska str., 61051, Kharkiv, Ukraine, PhD., Assoc. Prof., Department of Merchandise in Customs, e-mail: kaf_tamognya@mail.ru; Kharkiv State University of Food Technology and Trade, 333, Klochkivska str., 61051, Kharkiv, Ukraine, Senior lecturer, Department of Merchandise in Customs, e-mail: vkol84@mail.ru
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 44