Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5592

Назва: Статистичне моделювання втомного пошкодження зварної ферми
Автори: Ковальчук, Ярослав Олексійович
Пиндус, Юрій Іванович
Шингера, Наталія Ярославівна
Дата публікації: 15-кві-2015
УДК: 621.77
621.314
Теми: зварна ферма
імітаційне моделювання
міцність
залишковий ресурс
втома
Короткий огляд (реферат): Розроблена фізична модель зварної ферми, залишковий ресурс якої при циклічних навантаженнях досліджений як натурним експериментом, так і комп'ютерним імітаційним моделюванням за методом Монте-Карло з використанням запропонованої статистичної моделі. Отримано високий рівень їх достовірності (0,927), що свідчить про адекватне підборі аналітичної основи статистичної моделі у вигляді залежності для опису кінетики втомного пошкодження та використання вхідних інформаційних масивів моделі, отриманих за результатами натурних досліджень
A physical model of the typical weld-fabricated farm, residual resource of which under cyclic loads is investigated as a full-scale experiment as well as a computer simulation by the Monte Carlo method with the use of the offered statistical model is developed. As a result of verification of modeling results a high level of their probability (0,927) is obtained, indicating an adequate selection of an analytical basis of the statistical model in the form of dependence to describe the kinetics of fatigue damage and the use of the input information arrays of the model obtained from the results of full-scale researches
Опис: Метою роботи є оцінювання кінетики втомного пошкодження і визначення залишкового ресурсу зварної будівельної ферми при дії циклічних навантажень з врахуванням багатопараметричного комплексного впливу стохастичних чинників і отримання результатів з вищою вірогідністю, ніж при розрахунках за існуючими методиками.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5592
Перелік літератури: Беленя Е. И. Металлические конструкции. Специальный курс : [учеб. для вузов] / [Беленя Е. И., Стрелецкий Е. Н., Ведеников Г. С. и др.]. – М. : Cтройиздат, 1982. – 472 с.
Вероятностный метод расчета на усталость сварных конструкций. Методические указания. Надежность в технике. РД 50-694-90:1990. – М. : Изд-во стандартов, 1990. – 122 с.
Кашьяп Р. П Постороение динамических стохастических моделей по экспериментальным данным / Р. П. Кашьяп, А. П. Рао Пер. с англ. – М. : Наука. Главная редакция физико- математической литературы, 1993. – 384 с.
Лейфер Л. А. Вероятностное описание характеристик усталости на основе распределения Кептейна / Л. А. Лейфер, В. С. Разживина // Точность и надежность механических систем. – Рига, 1988. – С. 73-91.
Болотин В. В. Ресурс машин и конструкций / В. В. Болотин – М.: Машиностроение, 1990. – 448 с.
Anston Marson Engineering Valuation and Depreciation / Anston Marson, Robley Winfrey, Jean C. Hempstead. – Iowa State University Press, 1982. – 120 р
Методы определения показателей надежности по экспериментальным данным : РД 50-690-89 Надежность в технике. – М. : Изд-во стандартов, 1990. – 95 с.
Лепихин А. М. Многопараметрическое вероятностное моделирование роста трещины в задачах оценки ресурса повреждаемых конструкций / А. М. Лепихин // Вычислительные технологии. – М. : 2002. – т.7, ч.3. – С. 216-219.
Ким И. В. Комплексная оценка долговечности сварных разрезных подкрановых балок стохастическими и нейросетевыми методами : дис. кандидата тех. наук :05.23.01 / Ким И. В. – Магнитогорск, 2005. – 220 с.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри будівельної механікиУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора