Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5526

Назва: Зарубіжний досвід надання інвестиційних субсидій суб’єктам економічних відносин: уроки для України
Інші назви: Зарубежный опыт предоставления инвестиционных субсидий субъектам экономических отношений: уроки для Украины
Foreign experience of providing investment subsidies to subjects of economic relations: lessons for Ukraine
Автори: Письменний, Віталій Валерійович
Бібліографічний опис: Письменний В.В. Зарубіжний досвід надання інвестиційних субсидій суб’єктам економічних відносин: уроки для України // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2012. – Ч. 2. – С. 292–295.
Дата публікації: 2012
УДК: 336.56
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано зарубіжний досвід надання інвестиційних субсидій суб’єктам економічних відносин в умовах фінансово-економічної нестабільності. Обґрунтовано проблеми, які притаманні системі бюджетного інвестування за кордоном, і визначено низку заходів щодо їх усунення. Сформульовано пропозиції щодо впровадження механізму надання інвестиційних субсидій у нашій державі з врахуванням практики зарубіжних країн. В статті використано загальнонаукові та спеціальні методи наукового дослідження такі, як абстрагування, дедукції, ідеалізації, порівняння, системного аналізу, узагальнення й інші.
Проанализирован зарубежный опыт предоставления инвестиционных субсидий субъектам экономических отношений в условиях финансово-экономической нестабильности. Обоснованы проблемы, присущие системе бюджетного инвестирования за рубежом, и определены меры по их устранению. Сформулированы предложения по внедрению механизма предоставления инвестиционных субсидий в нашем государстве с учетом опыта зарубежных стран. В статье использованы общенаучные и специальные методы научного исследования такие, как абстрагирование, дедукции, идеализации, сравнения, системного анализа, обобщения и другие.
Foreign practice of providing investment subsidies in terms of financial and economic instability is analyzed. The problems of system of budgetary investment are grounded and numbers of measures of its elimination are identified. The proposals to implementing a mechanism for providing investment subsidies in our country with the experience of foreign countries are formulated. In article the general scientific and special methods of research such as abstraction, deduction, idealization, comparison, systems analysis, synthesis and other methods are uses.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5526
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:2012Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.