Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5518

Назва: Проблеми фінансування науки в Україні та світі в умовах формування системи економіки знань
Інші назви: Проблемы финансирования науки в Украине и мире в условиях формирования системы экономики знаний
Problems of science funding in Ukraine and the world in conditions of formation of knowledge economy system
Автори: Письменний, Віталій Валерійович
Письменний, Валерій Іванович
Бібліографічний опис: Письменний В.В., Письменний В.І. Проблеми фінансування науки в Україні та світі в умовах формування системи економіки знань // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2013. – №5.– С. 20–27.
Дата публікації: 2013
УДК: 336.027
001
Теми: механізм самофінансування наукових досліджень і розробок
механизм самофинансирования научных исследований и разработок
mechanism of self-funded of research and development
неприбутковий сектор
комерціалізація системи економіки знань
commercialization of the knowledge economy system
коммерциализация системы экономики знаний
сектор вищої освіти
non-profit sector
неприбыльный сектор
higher education sector
державний сектор
підприємницький сектор
наукоємність ВВП
Витрати на наукові дослідження та розробки
сектор высшего образования
государственный сектор
предпринимательский сектор
наукоемкость ВВП
затраты на научные исследования и разработки
public sector
business sector
knowledge-based GDP
costs of research and development
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано сучасний стан та визначено проблеми фінансування наукових досліджень і розробок в Україні та світі. Виявлено напрями вдосконалення фінансового забезпечення наукової сфери у частині збільшення наукоємності ВВП як основного індикатора інноваційного розвитку економіки. Обґрунтовано заходи з комерціалізації системи економіки знань, що базуються здоровій конкуренції й обмеженій ролі держави. Запропоновано шляхи поліпшення механізму самофінансування наукових досліджень і розробок.
В статье проведен анализ современного состояния и определены проблемы финансирования научных исследований и разработок в Украине и мире. Выявлены направления совершенствования финансового обеспечения научной сферы в части увеличения наукоемкости ВВП, как основного индикатора инновационного развития экономики. Обоснованы мероприятия по коммерциализации системы экономики знаний, базирующихся на здоровой конкуренции и ограниченной роли государства. Предложены пути улучшения механизма самофинансирования научных исследований и разработок.
The article presents the analysis of financing of research and development in Ukraine and abroad. The directions of improving of financial providing of the scientific sphere in the part of increasing knowledge intensity of GDP as the main indicator of innovative economic development are detected. The measures of commercialization of the knowledge economy system, based on the healthy competition and a limited role of the state are substantiated. The ways of improvement the mechanism of self-funded of research and development are proposed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5518
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.