Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/531

Title: Комп’ютерна імітаційна модель електрокардіосигналу для потреб тестування автоматизованих кардіодіагностичних систем
Authors: Смолій, Ганна Михайлівна
Issue Date: 21-Aug-2010
UDC: 319.216
Keywords: імітаційна модель
кардіосигнал
Abstract: Кваліфікаційна робота магістра присвячена удосконаленню комп’ютерної імітаційної моделі електрокардіосигналу. У магістерській роботі вперше розроблено імітаційну модель електрокардіосигналу у вигляді імпульсного періодично корельованого випадкового процесу, а саме в межах періоду у вигляді суми продовжених по часовій осі хвиль електрокардіосигналу, а із врахуванням періоду – у вигляді суми продовжених по всій часовій осі k-их періодів електрокардіосигналів. Розроблена модель дає змогу по відомих медичних параметрах моделювати сигнали патологій і норм із високою вірогідністю відтворення і врахуванням у собі поєднання властивостей повторності із випадковості.
URI: http://elartu.tstu.edu.ua/handle/123456789/531
Content type: Other
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи магістрів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smoliy_Teza.pdf54,22 kBAdobe PDFView/Open
Smoliy_Teza.odt59,77 kBOpenDocument TextView/Open
Smoliy_Teza-1.djvu88,03 kBDjVuView/Open
Smoliy_Teza-1__COVER.png337,22 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools