Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4782

Title: Заготовка для згортної втулки
Authors: Бондаренко, Олександр Леонідовіч
Кривий, Петро Дмитрович
Кривінський, Петро Петрович
Сеник, Андрій Антонович
Bondarenko, Oleksandr Leonidovych
Kryvinskyi, Petro Petrovych
Senyk, Andrii Antonovych
Бондаренко, Александр Леонидович
Кривинский, Петр Петрович
Сеник, Андрей Антонович
Bibliographic description (Ukraine): Патент 92285 UA, МПК B21J 1/00. Заготовка для згортної втулки [Текст] / Кривий Петро Дмитрович, Кривінський Петро Петрович, Сеник Андрій Антонович, Бондаренко Олександр Леонідовіч (Україна) - опубл. 11.08.2014.
Issue Date: 11-Aug-2014
Date of entry: 25-Sep-2014
Keywords: B21J 1/00
попередня обробка заготовок
Abstract: Заготовка для згортальної втулки, що виконана у вигляді двох спряжених ділянок - плоскої та частково циліндричної, і радіус її зовнішньої циліндричної поверхні дорівнює радіусу зовнішньої циліндричної поверхні згортальної втулки, а радіус внутрішньої циліндричної поверхні цієї частково циліндричної ділянки дорівнює радіусу внутрішньої циліндричної поверхні згортальної втулки, і частково циліндрична ділянка у перерізі, перпендикулярному до її поздовжньої осі, обмежена центральним кутом  й у цьому перерізі довжина дуги з радіусом кривизни  нейтрального шару частково циліндричної ділянки, стягнутої кутом , дорівнює добутку цих величин , а довжина плоскої ділянки заготовки дорівнює , яка відрізняється тим, що плоска ділянка виконана у вигляді довшої частково циліндричної ділянки, і у перпендикулярному до поздовжньої осі заготовки перерізі дуг кіл з радіусами кривизни нейтральних шарів цих ділянок відповідно  та  обмежені центральним кутом  рад, і сумарна довжина цих дуг дорівнює довжині кола з радіусом кривизни нейтрального шару згортальної втулки , а радіус кривизни нейтрального шару довшої частково циліндричної ділянки дорівнює трьом радіусам кривизни нейтрального шару згортальної втулки, тобто .
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4782
Other Identifiers: 92285
Copyright owner: ® Кривий Петро Дмитрович, Кривінський Петро Петрович, Сеник Андрій Антонович, Бондаренко Олександр Леонідовіч
Content type: Other
Appears in Collections:2014Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.