Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4723

Title: Гвинтовий затискний патрон
Other Titles: Screw clamping chuck
Винтовой зажимной патрон
Authors: Білик, Стефанія Григорівна
Гевко, Ігор Богданович
Ляшук, Олег Леонтійович
Скиба, Олена Павлівна
Bilyk, Stefania Hryhorivna
Hevko, Ihor Bohdanovych
Liashuk, Oleh Leontiiovych
Skyba, Olena Pavlivna
Билык, Стефания Григорьевна
Гевко, Игорь Богданович
Ляшук, Олег Леонтиевич
Скиба, Елена Павловна
Bibliographic description (Ukraine): Патент 58225 UA, МПК B23B 31/02. Гвинтовий затискний патрон [Текст] / Ляшук Олег Леонтійович, Гевко Ігор Богданович, Білик Стефанія Григорівна, Скиба Олена Павлівна (Україна) - опубл. 11.04.2011.
Patent 58225 UA, MPK B23B 31/02. Screw clamping chuck [Text] / Liashuk Oleh Leontiiovych, Skyba Olena Pavlivna, Bilyk Stefania Hryhorivna, Hevko Ihor Bohdanovych (Ukraine) - publ. 11.04.2011.
Патент 58225 UA, МПК B23B 31/02. Винтовой зажимной патрон [Текст] / Ляшук Олег Леонтиевич, Скиба Елена Павловна, Билык Стефания Григорьевна, Гевко Игорь Богданович (Украина) - опубл. 11.04.2011.
Issue Date: 11-Apr-2011
Date of entry: 24-Sep-2014
Keywords: B23B 31/02
затискні патрони
Abstract: Гвинтовий затискний патрон, що виконаний у вигляді корпусу, всередині якого жорстко встановлена конічна затискна спіраль з можливістю осьового переміщення, яка внутрішнім діаметром є у взаємодії з зовнішнім діаметром заготовки, а правий кінець патрона жорстко закріплений в трикулачковому патроні токарного верстата, який відрізняється тим, що корпус патрона виконано східчастим циліндричним, до лівого торця меншого діаметра якого жорстко закріплено прямокутний затискний елемент з центральним наскрізним отвором, більшим зовнішнього діаметра заготовки, вісь якого співвісна з віссю центрального отвору східчастого циліндричного корпусу, з однієї сторони від отвору в прямокутному затискному елементі виконана прорізна щілина в площині осі патрона і заготовки шириною, більшою товщини заготовки конічної затискної гвинтової спіралі, і дві половинки затискного елемента стиснуті стяжним болтом, а правий кінець конічної затискної спіралі жорстко закріплений в аналогічному правому затискачі більших розмірів, який розміщений всередині східчастого циліндричного корпусу з можливістю осьового переміщення, а з правого торця прямокутний затискний елемент відомим способом жорстко з’єднаний з корпусом підшипника, в центральний отвір якого встановлено підшипник, який внутрішнім діаметром є у взаємодії з шийкою тяги і який по зовнішньому діаметру зафіксовано стопорним кільцем в корпусі підшипника, а внутрішнім діаметром - стопорним кільцем на шийці тяги, яка через шийку лівим кінцем жорстко з’єднана з правим кінцем гвинтової затискної спіралі через правий затискач з можливістю осьового її розтягування і затиску внутрішнім діаметром заготовки, правим кінцем східчастий циліндричний корпус внутрішнім діаметром є у взаємодії з зовнішньою різьбою фланця, на якому додатково нагвинчена стопорна гайка, яка лівим торцем є у взаємодії з правим торцем східчастого циліндричного корпусу, крім цього фланець своїм правим виступом жорстко закріплений в трикулачковому патроні токарного верстата.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4723
Other Identifiers: 58225
Copyright owner: ® Ляшук Олег Леонтійович, Гевко Ігор Богданович, Білик Стефанія Григорівна, Скиба Олена Павлівна
Content type: Other
Appears in Collections:2011Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.