Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4629

Title: Пластинчастий тяговий безвтулковий ланцюг
Other Titles: Laminated towing sleeveless chain
Пластинчатая тяговая безвтулочная цепь
Authors: Бондаренко, Олександр Леонідовіч
Диня, Володимир Іванович
Кривий, Петро Дмитрович
Кривінський, Петро Петрович
Ляшук, Олег Леонідович
Олексишин, Олексій Володимирович
Bondarenko, Oleksandr Leonidovych
Dynia, Volodymyr Ivanovych
Kryvinskyi, Petro Petrovych
Kryvyi, Petro Dmytrovych
Liashuk, Oleh Leonidovych
Oleksyshyn, Oleksii Volodymyrovych
Бондаренко, Александр Леонидович
Дыня, Владимир Иванович
Кривинский, Петр Петрович
Кривой, Петр Дмитриевич
Ляшук, Олег Леонидович
Олексишин, Алексей Владимирович
Bibliographic description (Ukraine): Патент 81033 UA, МПК B65G 33/00. Пластинчастий тяговий безвтулковий ланцюг [Текст] / Ляшук Олег Леонідович, Кривінський Петро Петрович, Диня Володимир Іванович, Бондаренко Олександр Леонідовіч, Олексишин Олексій Володимирович, Кривий Петро Дмитрович (Україна) - опубл. 25.06.2013.
Patent 81033 UA, MPK B65G 33/00. Laminated towing sleeveless chain [Text] / Kryvyi Petro Dmytrovych, Kryvinskyi Petro Petrovych, Bondarenko Oleksandr Leonidovych, Liashuk Oleh Leonidovych, Dynia Volodymyr Ivanovych, Oleksyshyn Oleksii Volodymyrovych (Ukraine) - publ. 25.06.2013.
Патент 81033 UA, МПК B65G 33/00. Пластинчатая тяговая безвтулочная цепь [Текст] / Кривой Петр Дмитриевич, Кривинский Петр Петрович, Бондаренко Александр Леонидович, Ляшук Олег Леонидович, Дыня Владимир Иванович, Олексишин Алексей Владимирович (Украина) - опубл. 25.06.2013.
Issue Date: 25-Jun-2013
Date of entry: 24-Sep-2014
Keywords: B65G 33/00
гвинтові або обертові спіральні конвеєри
Abstract: Пластинчастий тяговий безвтулковий ланцюг, який складається із послідовно шарнірно з’єднаних внутрішніх і зовнішніх ланок, а внутрішня ланка утворена двома паралельно розміщеними внутрішніми пластинами, в яких симетрично відносно їх середини виконані отвори, в які вільно встановлені кінці ступінчастих валиків, і в їх середніх частинах виконані циліндричні ступені більшого діаметра, а на кінцях валиків виконані циліндричні ступені меншого діаметра, а зовнішня ланка утворена двома паралельно розміщеними по обидва боки від внутрішньої ланки зовнішніми пластинами із симетрично відносно їх середини виконаними отворами, в які вільно встановлені кінці ступінчастих валиків, і на їх торцях виконані півкруглі головки, а товщини внутрішніх і зовнішніх пластин однакові, який відрізняється тим, що одні із отворів внутрішніх і зовнішніх пластин, наприклад, які розміщені зліва від середини пластин, виконані меншого діаметра і у ці отвори ступінчасті валики своїми кінцевими циліндричними ступенями встановлені з натягом, а інші отвори, розміщені, наприклад, справа від середини пластин, виконані більшого діаметра і у ці отвори суміжні ступінчасті валики своїми кінцевими циліндричними ступенями встановлені із зазором і зліва на однаковій відстані від отворів більшого діаметра у внутрішніх і зовнішніх пластинах виконані наскрізні циліндричні отвори діаметром, меншим від радіуса циліндричних ступенів, розміщених на кінцях валиків, і в подальшому така послідовність спряжень ступінчастих валиків з отворами пластин та розміщення цих наскрізних циліндричних отворів у внутрішніх та зовнішніх пластинах збережена і номінальні значення діаметрів отворів симетрично розміщених відносно середини внутрішніх і зовнішніх пластин і номінальні значення міжцентрових віддалей отворів пластин та контактних кроків внутрішніх tвн. і зовнішніх tзн.  ланок рівні між собою, і номінальні значення контактних кроків внутрішніх і зовнішніх ланок дорівнюють
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4629
Other Identifiers: 81033
Copyright owner: ® Ляшук Олег Леонідович, Кривінський Петро Петрович, Диня Володимир Іванович, Бондаренко Олександр Леонідовіч, Олексишин Олексій Володимирович, Кривий Петро Дмитрович
Content type: Other
Appears in Collections:2013Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.