Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4624

Title: Пристрій для заміру конструктивних параметрів гвинтових гофрованих профілів
Other Titles: Device for measurement of structural parameters of screw crimped profiles
Устройство для замера конструктивных параметров винтовых гофрированных профилей
Authors: Гевко, Ігор Богданович
Дячун, Андрій Євгенович
Клендій, Олександра Миколаївна
Ляшук, Олег Леонтійович
Палюх, Андрій Ярославович
Diachun, Andrii Yevhenovych
Hevko, Ihor Bohdanovych
Klendiy, Oleksandra Mykolaivna
Liashuk, Oleh Leontiiovych
Paliukh, Andrii Yaroslavovych
Гевко, Игорь Богданович
Дячун, Андрей Евгеньевич
Клендий, Александра Николаевна
Ляшук, Олег Леонтьевич
Палюх, Андрей Ярославович
Bibliographic description (Ukraine): Патент 38736 UA, МПК G01B 3/20. Пристрій для заміру конструктивних параметрів гвинтових гофрованих профілів [Текст] / Дячун Андрій Євгенович, Палюх Андрій Ярославович, Клендій Олександра Миколаївна, Гевко Ігор Богданович, Ляшук Олег Леонтійович (Україна) - опубл. 12.01.2009.
Patent 38736 UA, MPK G01B 3/20. Device for measurement of structural parameters of screw crimped profiles [Text] / Diachun Andrii Yevhenovych, Paliukh Andrii Yaroslavovych, Hevko Ihor Bohdanovych, Liashuk Oleh Leontiiovych, Klendiy Oleksandra Mykolaivna (Ukraine) - publ. 12.01.2009.
Патент 38736 UA, МПК G01B 3/20. Устройство для замера конструктивных параметров винтовых гофрированных профилей [Текст] / Дячун Андрей Евгеньевич, Палюх Андрей Ярославович, Гевко Игорь Богданович, Ляшук Олег Леонтьевич, Клендий Александра Николаевна (Украина) - опубл. 12.01.2009.
Issue Date: 12-Jan-2009
Keywords: G01B 3/20
штангенциркулі
Abstract: Пристрій для заміру конструктивних параметрів гвинтових гофрованих профілів, який виконано у вигляді нижньої плити, до якої по центру з лівої сторони жорстко прикріплено вертикальну стійку з шкалою ноніуса, рухомою рамкою з вимірювальною планкою і гвинтовими затискними елементами, а також установлюючі і фіксуючі елементи, який відрізняється тим, що в центральному горизонтальному отворі вертикальної стійки з правого торця на підшипниках кочення, з можливістю обертового руху, встановлено трикулачковий патрон, кулачки якого є у взаємодії з внутрішнім діаметром гвинтового гофрованого профілю, при цьому до одного із кулачків з правого торця вертикальної стійки жорстко приєднано ліву рамку, друга сторона якої, з можливістю радіального руху, встановлена на лівій лінійці, що жорстко прикріплена на циліндричному корпусі трикулачкового патрона, до того ж на лівій лінійці виконано шкалу ноніуса для заміру внутрішнього радіуса гвинтового гофрованого профілю, а з права на циліндричному корпусі трикулачкового патрона жорстко закріплена права лінійка із шкалою ноніуса, на якій, з можливістю радіального руху, встановлена права рамка з вимірювальною планкою, що є у взаємодії з поверхнею гвинтового гофрованого профілю на зовнішньому радіусі, до того ж з лівої сторони гвинтового гофрованого профілю жорстко встановлено вертикальну циліндричну стійку, на якій, з можливістю осьового переміщення і обертового руху, розміщено циліндр, до якого жорстко прикріплено горизонтальну планку з вимірювальною стрілкою для заміру кута нахилу витків гвинтового гофрованого профілю по кутовій шкалі на секторі, що встановлений на циліндричній стійці з можливістю осьового переміщення, а з другої сторони горизонтальної планки, з можливістю поздовжнього переміщення, встановлена рухома лінійка із шкалою та з лівою вимірювальною губкою для заміру кроку витків, при цьому на рухомій лінійці і горизонтальній планці, з можливістю поздовжнього руху, розміщено рухому рамку з правою вимірювальною губкою, що є у взаємодії із виступами гофр витків гвинтового гофрованого профілю, крім цього, з правої сторони гвинтового гофрованого профілю, з можливістю переміщення по правій напрямній, паралельно осі трикулачкового патрона та по поперечній напрямній перпендикулярно до осі трикулачкового патрона, встановлено вузол для вимірювання висоти і кроку гофр, що складається з корпуса, у горизонтальному отворі якого паралельно осі трикулачкового патрона на підшипнику ковзання, з можливістю обертового руху, фіксації гвинтом та взаємодії із зовнішньою поверхнею гвинтового гофрованого профілю, розміщено барабан, на осі якого жорстко встановлено кутову стрілку, що зв’язана із шкалою кутового вимірювального диска, який жорстко встановлено на корпусі, з другої сторони якого в отворі, з можливістю переміщення паралельно осі трикулачкового патрона за допомогою пружини, розміщено щуп, що є у взаємодії із виступами і впадинами гофр, при цьому на вільній горизонтальні стороні щупа виконано мітку, яка встановлена навпроти шкали на корпусі для заміру висоти гофр, до того ж для підвищення жорсткості кулачків з правої сторони гвинтового гофрованого профілю по центру трикулачкового патрона встановлена конусоподібна обертова задня бабка з трьома П-подібними пазами, які є у взаємодії з кулачками.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4624
Other Identifiers: 38736
Copyright owner: ® Дячун Андрій Євгенович, Палюх Андрій Ярославович, Клендій Олександра Миколаївна, Гевко Ігор Богданович, Ляшук Олег Леонтійович
Content type: Other
Appears in Collections:2009Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.