Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4612

Title: Очисна система вороху коренеплодів
Other Titles: Root heap cleaning system
Очистительная система вороха корнеплодов
Authors: Барановський, Віктор Миколайович
Паньків, Марія Романівна
Постол, Олександр Миколайович
Рамш, Василь Юрійович
Baranovskyi, Viktor Mykolaiovych
Pankiv, Mariia Romanivna
Postol, Oleksandr Mykolaiovych
Ramsh, Vasyl Yuriiovych
Барановский, Виктор Николаевич
Панькив, Мария Романовна
Постол, Александр Николаевич
Рамш, Василий Юрьевич
Bibliographic description (Ukraine): Патент 42654 UA, МПК A01D 33/08. Очисна система вороху коренеплодів [Текст] / Постол Олександр Миколайович, Рамш Василь Юрійович, Паньків Марія Романівна, Барановський Віктор Миколайович (Україна) - опубл. 10.07.2009.
Patent 42654 UA, MPK A01D 33/08. Root heap cleaning system [Text] / Pankiv Mariia Romanivna, Baranovskyi Viktor Mykolaiovych, Postol Oleksandr Mykolaiovych, Ramsh Vasyl Yuriiovych (Ukraine) - publ. 10.07.2009.
Патент 42654 UA, МПК A01D 33/08. Очистительная система вороха корнеплодов [Текст] / Панькив Мария Романовна, Барановский Виктор Николаевич, Постол Александр Николаевич, Рамш Василий Юрьевич (Украина) - опубл. 10.07.2009.
Issue Date: 10-Jul-2009
Keywords: A01D 33/08
особливі пристрої для сортування і очищення
Abstract: Очисна система вороху коренеплодів, яка містить завантажувальний транспортер, очисну гірку з пальчиковою поверхнею, яка встановлена під кутом до горизонту, та транспортуючо-очисні органи, виконані у вигляді лівої та правої систем еліпсних шнеків, осі яких розміщено на нижній гілці еліпса та які утворюють жолоб робочого русла, яка відрізняється тим, що нижній схід очисної гірки встановлено над жолобом робочого русла з торцевої частини зони початку руху вороху коренеплодів, а завантажувальний транспортер розміщено над і вздовж жолоба робочого русла еліпсних шнеків.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4612
Other Identifiers: 42654
Copyright owner: ® Постол Олександр Миколайович, Рамш Василь Юрійович, Паньків Марія Романівна, Барановський Віктор Миколайович
Content type: Other
Appears in Collections:2009Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.