Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4545

Title: Стенд для дослідження очисних робочих органів коренебульбоплодів
Other Titles: Stand for study on working bodies for cleaning tuberous roots
Стенд для исследования рабочих органов для очистки корнеклубнеплодов
Authors: Варголяк, Микола Ярославович
Вознюк, Святослав Вікторович
Гевко, Роман Богданович
Синій, Сергій Васильович
Фльонц, Ігор Володимирович
Flionts, Ihor Volodymyrovych
Hevko, Roman Bohdanovych
Synii, Serhii Vasyliovych
Varholiak, Mykola Yaroslavovych
Vozniuk, Sviatoslav Viktorovych
Варголяк, Николай Ярославович
Вознюк, Святослав Викторович
Гевко, Роман Богданович
Синий, Сергей Васильевич
Флёнц, Игорь Владимирович
Bibliographic description (Ukraine): Патент 79083 UA, МПК B65G 33/00. Стенд для дослідження очисних робочих органів коренебульбоплодів [Текст] / Варголяк Микола Ярославович, Фльонц Ігор Володимирович, Вознюк Святослав Вікторович, Гевко Роман Богданович, Синій Сергій Васильович (Україна) - опубл. 10.04.2013.
Patent 79083 UA, MPK B65G 33/00. Stand for study on working bodies for cleaning tuberous roots [Text] / Hevko Roman Bohdanovych, Synii Serhii Vasyliovych, Vozniuk Sviatoslav Viktorovych, Varholiak Mykola Yaroslavovych, Flionts Ihor Volodymyrovych (Ukraine) - publ. 10.04.2013.
Патент 79083 UA, МПК B65G 33/00. Стенд для исследования рабочих органов для очистки корнеклубнеплодов [Текст] / Гевко Роман Богданович, Синий Сергей Васильевич, Вознюк Святослав Викторович, Варголяк Николай Ярославович, Флёнц Игорь Владимирович (Украина) - опубл. 10.04.2013.
Issue Date: 10-Apr-2013
Date of entry: 24-Sep-2014
Keywords: B65G 33/00
гвинтові або обертові спіральні конвеєри
Abstract: Стенд для дослідження очисних робочих органів коренебульбоплодів, що містить раму, на якій змонтовано електродвигун, бункер для завантаження коренебульбоплодів, основні вузли і агрегати, експериментальні очисні робочі органи, який відрізняється тим, що на рамі стенда послідовно змонтовано каскад різних типів очисних робочих органів, які встановлені на опорах та кронштейнах з можливістю регулювання кутів їх нахилу до горизонту, а також зміни величини розташування зони вивантаження каскаду першого типу робочого органу над зоною завантаження коренебульбоплодів наступного каскаду робочого органу, причому під очисними робочими органами на рамі розташовані поперечні лотки для відбору відсепарованих домішок.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4545
Other Identifiers: 79083
Copyright owner: ® Варголяк Микола Ярославович, Фльонц Ігор Володимирович, Вознюк Святослав Вікторович, Гевко Роман Богданович, Синій Сергій Васильович
Content type: Other
Appears in Collections:2013Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.