Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4496

Title: Очисна система вороху коренеплодів
Other Titles: Cleaning system of a tuberous root heap
Очистная система вороха корнеплодов
Authors: Барановський, Віктор Миколайович
Паньків, Марія Романівна
Постол, Олександр Миколайович
Рамш, Василь Юрійович
Baranovskyi, Viktor Mykolaiovych
Pankiv, Mariia Romanivna
Postol, Oleksandr Mykolaiovych
Ramsh, Vasyl Yuriiovych
Барановский, Виктор Николаевич
Панькив, Мария Романовна
Постол, Александр Николаевич
Рамш, Василий Юрьевич
Bibliographic description (Ukraine): Патент 46919 UA, МПК A01D 33/08. Очисна система вороху коренеплодів [Текст] / Постол Олександр Миколайович, Рамш Василь Юрійович, Барановський Віктор Миколайович, Паньків Марія Романівна (Україна) - опубл. 11.01.2010.
Patent 46919 UA, MPK A01D 33/08. Cleaning system of a tuberous root heap [Text] / Pankiv Mariia Romanivna, Baranovskyi Viktor Mykolaiovych, Postol Oleksandr Mykolaiovych, Ramsh Vasyl Yuriiovych (Ukraine) - publ. 11.01.2010.
Патент 46919 UA, МПК A01D 33/08. Очистная система вороха корнеплодов [Текст] / Панькив Мария Романовна, Барановский Виктор Николаевич, Постол Александр Николаевич, Рамш Василий Юрьевич (Украина) - опубл. 11.01.2010.
Issue Date: 11-Jan-2010
Keywords: A01D 33/08
особливі пристрої для сортування і очищення
Abstract: Очисна система вороху коренеплодів, яка містить завантажувальний транспортер, очисну гірку з пальчиковою поверхнею, яка встановлена під кутом до горизонту, та транспортуючо-очисні органи, виконані у вигляді лівої та правої систем шнеків круглого перерізу, осі яких розміщено на нижній гілці еліпса та які утворюють жолоб робочого русла, яка відрізняється тим, що нижній схід очисної гірки встановлено над жолобом робочого русла з торцевої частини зони початку руху вороху коренеплодів, а завантажувальний транспортер розміщено над і вздовж жолоба робочого русла шнеків круглого перерізу.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4496
Other Identifiers: 46919
Copyright owner: ® Постол Олександр Миколайович, Рамш Василь Юрійович, Барановський Віктор Миколайович, Паньків Марія Романівна
Content type: Other
Appears in Collections:2010Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.