Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4442

Título : Гнучкий ланцюговий конвеєр
Otros títulos : Flexible chain conveyor.
Гибкий цепной конвейер
Autor : Гевко, Ігор Богданович
Гевко, Богдан Матвійович
Диня, Володимир Іванович
Дячун, Андрій Євгенович
Ляшук, Олег Леонтійович
Олексишин, Олексій Володимирович
Стефанів, Володимир Михайлович
Diachun, Andrii Yevhenovych
Dynia, Volodymyr Ivanovych
Hevko, Bohdan Matviiovych
Hevko, Ihor Bohdanovych
Liashuk, Oleh Leontiiovych
Oleksyshyn, Oleksii Volodymyrovych
Stefaniv, Volodymyr Mykhailovych
Гевко, Богдан Матвеевич
Гевко, Игорь Богданович
Дыня, Владимир Иванович
Дячун, Андрей Евгеньевич
Ляшук, Олег Леонтьевич
Олексишин, Алексей Владимирович
Стефанив, Владимир Михайлович
Bibliographic description (Ukraine): Патент 52568 UA, МПК B65G 33/00. Гнучкий ланцюговий конвеєр [Текст] / Гевко Ігор Богданович, Ляшук Олег Леонтійович, Дячун Андрій Євгенович, Диня Володимир Іванович, Стефанів Володимир Михайлович, Гевко Богдан Матвійович, Олексишин Олексій Володимирович (Україна) - опубл. 25.08.2010.
Patent 52568 UA, MPK B65G 33/00. Flexible chain conveyor. [Text] / Hevko Bohdan Matviiovych, Liashuk Oleh Leontiiovych, Stefaniv Volodymyr Mykhailovych, Dynia Volodymyr Ivanovych, Oleksyshyn Oleksii Volodymyrovych, Diachun Andrii Yevhenovych, Hevko Ihor Bohdanovych (Ukraine) - publ. 25.08.2010.
Патент 52568 UA, МПК B65G 33/00. Гибкий цепной конвейер [Текст] / Гевко Богдан Матвеевич, Ляшук Олег Леонтьевич, Стефанив Владимир Михайлович, Дыня Владимир Иванович, Олексишин Алексей Владимирович, Дячун Андрей Евгеньевич, Гевко Игорь Богданович (Украина) - опубл. 25.08.2010.
Fecha de publicación : 25-ago-2010
Date of entry: 24-sep-2014
Palabras clave : B65G 33/00
гвинтові або обертові спіральні конвеєри
Resumen : Гнучкий ланцюговий конвеєр, що виконаний у вигляді труби, в яку встановлений гнучкий ланцюговий дисковий робочий орган з круглими дисками з можливістю осьового переміщення, приводу, бункера, завантажувально-розвантажувальних пристроїв, ємності для збирання транспортованої сировини, який відрізняється тим, що труба виконана вигляді U-подібної форми круглого поперечного перерізу, а привід оснащений спеціальною привідною зірочкою, що розміщена в площині руху робочого органа і виконана у взаємодії з ланками ланцюга, який виконаний у вигляді привідних роликів з прямокутними отворами, які утворені двома боковими з’єднувальними пластинами, жорстко встановленими на менших бокових діаметрах привідних роликів з можливістю кругового провертання, по зовнішньому діаметру зубів спеціальної привідної зірочки посередині їх виступів виконані виїмки з виступами для зачеплення, а на виході U-подібної труби встановлена паразитна зірочка, аналогічна спеціальній привідній зірочці, на валу, паралельному до привідного вала привідного механізму з можливістю кругового провертання, з неробочої сторони ланцюгового робочого органу з круглими дисками рівномірно по колу встановлені, наприклад, три опорні еластичні ролики з можливістю кругового провертання, зовнішній профіль яких виконано у вигляді радіуса, рівного внутрішньому радіусу U-подібної труби і є з нею у взаємодії, крім того зовнішній діаметр розміщення опорних еластичних роликів є більший зовнішнього діаметра дисків, а на вході U-подібної труби встановлений конусний патрубок.
URI : http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4442
Otros identificadores : 52568
Copyright owner: ® Гевко Ігор Богданович, Ляшук Олег Леонтійович, Дячун Андрій Євгенович, Диня Володимир Іванович, Стефанів Володимир Михайлович, Гевко Богдан Матвійович, Олексишин Олексій Володимирович
Content type: Other
Aparece en las colecciones: 2010Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.