Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4436

Title: Установка для балансування гвинтових робочих органів
Other Titles: Unit for balancing screw working bodies
Установка для балансировки винтовых рабочих органов
Authors: Бабарика, Степан Федорович
Гевко, Іван Богданович
Гладьо, Юрій Богданович
Диня, Володимир Іванович
Заікін, Микола Миколайович
Ляшук, Олег Леонтійович
Babaryka, Stepan Fedorovych
Dynia, Volodymyr Ivanovych
Hevko, Ivan Bohdanovych
Hladio, Yurii Bohdanovych
Liashuk, Oleh Leontiiovych
Zaikin, Mykola Mykolaiovych
Бабарыка, Степан Федорович
Гевко, Иван Богданович
Гладьо, Юрий Богданович
Дыня, Владимир Иванович
Заикин, Николай Николаевич
Ляшук, Олег Леонтьевич
Bibliographic description (Ukraine): Патент 48523 UA, МПК B23B 1/00. Установка для балансування гвинтових робочих органів [Текст] / Диня Володимир Іванович, Заікін Микола Миколайович, Бабарика Степан Федорович, Гладьо Юрій Богданович, Ляшук Олег Леонтійович, Гевко Іван Богданович (Україна) - опубл. 25.03.2010.
Patent 48523 UA, MPK B23B 1/00. Unit for balancing screw working bodies [Text] / Hladio Yurii Bohdanovych, Babaryka Stepan Fedorovych, Hevko Ivan Bohdanovych, Liashuk Oleh Leontiiovych, Zaikin Mykola Mykolaiovych, Dynia Volodymyr Ivanovych (Ukraine) - publ. 25.03.2010.
Патент 48523 UA, МПК B23B 1/00. Установка для балансировки винтовых рабочих органов [Текст] / Гладьо Юрий Богданович, Бабарыка Степан Федорович, Гевко Иван Богданович, Ляшук Олег Леонтьевич, Заикин Николай Николаевич, Дыня Владимир Иванович (Украина) - опубл. 25.03.2010.
Issue Date: 25-Mar-2010
Keywords: B23B 1/00
способи токарної обробки або обробки, що вимагає використання токарних верстатів
використання допоміжного обладнання для цього
Abstract: Установка для балансування гвинтових робочих органів, яка виконана у вигляді станини, з двох кінців якої встановлені вертикальні стояки, які паралельні між собою, та містить затискний патрон, установчі і кріпильні елементи, яка відрізняється тим, що оснащена лівою і правою тумбами, у лівій тумбі жорстко закріплено електричний двигун з частотним регулятором і шківом, а вертикальні стояки виконані у вигляді двох паралельних між собою пружинних пластин, до яких жорстко закріплені електронні датчики прискорення, зверху цих пружинних пластин жорстко закріплено привідні головки з затискними патронами: до лівого стояка - лівий, а до правого - правий, осі яких є співвісні і паралельні до горизонтальної площини станини, до лівої привідної головки закріплено оптичний датчик нульового положення, причому частотний регулятор електродвигуна, оптичний датчик нульового положення та електронні датчики прискорення під’єднані до аналого-цифрового перетворювача і комп’ютера.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4436
Other Identifiers: 48523
Copyright owner: ® Диня Володимир Іванович, Заікін Микола Миколайович, Бабарика Степан Федорович, Гладьо Юрій Богданович, Ляшук Олег Леонтійович, Гевко Іван Богданович
Content type: Other
Appears in Collections:2010Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.