Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4369

Title: Однозерновий висівний апарат сівалки
Other Titles: Single-grain sowing unit of a sowing drill
Однозёрновый высевающий аппарат сеялки
Authors: Гевко, Богдан Матвійович
Лотоцький, Роман Ігорович
Павельчук, Юрій Федорович
Hevko, Bohdan Matviiovych
Lototsky, Roman Ihorovych
Pavelchuk, Yurii Fedorovych
Гевко, Богдан Матвеевич
Лотоцкий, Роман Игоревич
Павельчук, Юрий Федорович
Bibliographic description (Ukraine): Патент 79649 UA, МПК A01C 7/20. Однозерновий висівний апарат сівалки [Текст] / Гевко Богдан Матвійович, Павельчук Юрій Федорович, Лотоцький Роман Ігорович (Україна) - опубл. 25.04.2013.
Patent 79649 UA, MPK A01C 7/20. Single-grain sowing unit of a sowing drill [Text] / Hevko Bohdan Matviiovych, Pavelchuk Yurii Fedorovych, Lototsky Roman Ihorovych (Ukraine) - publ. 25.04.2013.
Патент 79649 UA, МПК A01C 7/20. Однозёрновый высевающий аппарат сеялки [Текст] / Гевко Богдан Матвеевич, Павельчук Юрий Федорович, Лотоцкий Роман Игоревич (Украина) - опубл. 25.04.2013.
Issue Date: 25-Apr-2013
Date of entry: 24-Sep-2014
Keywords: A01C 7/20
частини сівалок, службовці для направлення і укладання насіння (семепроводи і сошники)
Abstract: Однозерновий висівний апарат сівалки, який виконано у вигляді корпуса, бункера, комірчастого вертикального диска, приводу, який відрізняється тим, що комірчастий вертикальний диск виконано з двох частин - самого комірчастого диска, в якому рівномірно по зовнішньому колу виконані комірки, форма яких має форму зернин, з лівої сторони комірок по нижній твірній встановлено виштовхувальні елементи у вигляді важелів, які ближче до центра диска і жорстко встановлені на осі з можливістю коливного руху, з тильної сторони важелі є у жорсткій взаємодії з кінцями пружин розтягу, другі кінці цих пружин жорстко приєднані до тіла диска, по зовнішньому діаметру комірчастий диск є у взаємодії з внутрішнім отвором горизонтального циліндричного корпуса з зазором меншим товщини посівних зерен, в нижній частині циліндричного корпуса по центру вертикального комірчастого диска виконано патрубок з наскрізним отвором, який по зовнішньому діаметру є у жорсткій взаємодії з насіннєпроводом, з правої сторони отвору циліндричного корпуса жорстко встановлено плаваючий підпружинений упор, який жорстко встановлений в тілі циліндричного корпуса відомої конструкції з можливістю осьового переміщення під дією пружини стиснення, причому вісь плаваючого упора є паралельною до осі патрубка, зверху циліндричного корпуса по його центру виконано наскрізний отвір, який є у взаємодії з отвором бункера з посівним матеріалом, крім цього комірчастий диск з правого торця жорстко закритий кришкою, яка по зовнішньому діаметру копіює комірки під зернини.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4369
Other Identifiers: 79649
Copyright owner: ® Гевко Богдан Матвійович, Павельчук Юрій Федорович, Лотоцький Роман Ігорович
Content type: Other
Appears in Collections:2013Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.