Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4320

Title: Стенд для дослідження привідних пасів машин
Other Titles: Tesbench for investigation of drive belts of macnines
Стенд для исследования приводных ремней машин
Authors: Білик, Степанія Григорівна
Гевко, Іван Богданович
Ляшук, Олег Леонтійович
Фльонц, Олег Володимирович
Bilyk, Stepania Hryhorivna
Flionts, Oleh Volodymyrovych
Hevko, Ivan Bohdanovych
Liashuk, Oleh Leontiiovych
Билык, Степания Григорьевна
Гевко, Иван Богданович
Ляшук, Олег Леонтиевич
Фльонц, Олег Владимирович
Bibliographic description (Ukraine): Патент 39308 UA, МПК G01M 19/00. Стенд для дослідження привідних пасів машин [Текст] / Ляшук Олег Леонтійович, Фльонц Олег Володимирович, Гевко Іван Богданович, Білик Степанія Григорівна (Україна) - опубл. 25.02.2009.
Patent 39308 UA, MPK G01M 19/00. Tesbench for investigation of drive belts of macnines [Text] / Flionts Oleh Volodymyrovych, Bilyk Stepania Hryhorivna, Hevko Ivan Bohdanovych, Liashuk Oleh Leontiiovych (Ukraine) - publ. 25.02.2009.
Патент 39308 UA, МПК G01M 19/00. Стенд для исследования приводных ремней машин [Текст] / Фльонц Олег Владимирович, Билык Степания Григорьевна, Гевко Иван Богданович, Ляшук Олег Леонтиевич (Украина) - опубл. 25.02.2009.
Issue Date: 25-Feb-2009
Keywords: G01M 19/00
g01m 19/00
Abstract: Стенд для дослідження привідних пасів машин, що виконаний у вигляді рами, стрічкового конвеєра, механізму приводу і комп’ютерної системи для фіксації результатів дослідження, установних і кріпильних елементів, який відрізняється тим, що на раму горизонтально жорстко встановлено плиту, перпендикулярно до плити в передній її частині жорстко встановлена вертикальна стійка, на якій закріплено механізм навантаження паса, який виконано у вигляді циліндричного ролика з можливістю кругового обертання, вісь якого є паралельною до осей ведучого і веденого шківів стрічкового конвеєра і яка жорстко закріплена в П-подібній скобі, ролик взаємодіє з пасом, а кронштейн верхнім кінцем жорстко з’єднаний з гвинтом, який встановлено в гайку з можливістю кругового і осьового провертання, остання жорстко з’єднана з вертикальною стійкою, а на вертикальному кінці гвинта жорстко встановлено лімб з рукояткою і системою приладів заміру сили навантаження паса, аналогічний гвинтовий механізм осьового переміщення встановлено на веденому валу стрічкового конвеєра з лінійною шкалою величини його переміщення, а як механізм навантаження приводу на веденому валу стрічкового конвеєра встановлено порошкове гальмо, яке через ведений шків є у взаємодії з привідним пасом, а механізм регулювання швидкості виконано у вигляді електродвигуна постійного струму з регулятором сили струму, контроль параметрів роботи стенда здійснено тахометром і приладами для заміру зусилля, всі прилади, які є на стенді, системою каналів з’єднані з аналоговим перетворювачем, а той в свою чергу з’єднаний з комп’ютерною системою, крім цього, стенд обладнано пультом керування, жорстко приєднаним до плити у верхньому лівому куті рами.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4320
Other Identifiers: 39308
Copyright owner: ® Ляшук Олег Леонтійович, Фльонц Олег Володимирович, Гевко Іван Богданович, Білик Степанія Григорівна
Content type: Other
Appears in Collections:2009Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.