Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/419

Назва: Епоксикомпозитні матеріали, модифіковані ультрафіолетовим опроміненням
Інші назви: Epoxycomposite materials modified with an ultraviolet irradiation
Автори: Стухляк, Петро Данилович
Букетов, Андрій Вікторович
Stykhlyak, P.D.
Buketov, A.V.
Бібліографічний опис: П.Д.Стухляк, А.В.Букетов. Епоксикомпозитні матеріали, модифіковані ультрафіолетовим опроміненням. - Тернопіль: Збруч. - 2009. - 237с.
Дата публікації: 2009
Видавництво: Збруч
УДК: 667.64
678.026
Теми: епоксидні композити
epoxycomposite
руйнування полімерних композитів
destruction of polymer composites
disperse filler
дисперсний наповнювач
fibers
external layers
волокна
поверхневі шари
властивості
покриття
ultraviolet irradiation
ультрафіолет
properties
coatings
Короткий огляд (реферат): У монографії розглянуто основні фізико-хімічні аспекти і принципи формування композитних матеріалів на основі епоксидних смол. Наведено методики дослідження композитних матеріалів, обґрунтовано основні зако¬но¬мірності деформування і руйнування полімеркомпозитів, наповнених дисперсними частками різної фізичної природи. Показано основні шляхи вдосконалення відомих методик дослідження матеріалів, які дозволяють максимально зменшити похибку результатів дослідження. Запропоновано новий підхід до модифікування компонентів оліґомерного зв’язувача і композицій ультрафіолетовим опроміненням. Показано, що модифікування дисперсних часток епоксидним оліґомером з наступним ультрафіолетовим опроміненням композицій до введення твердника забезпечує високий ступінь зшивання матриці у зовнішніх поверхневих шарах, що підвищує експлуатаційні характеристики епоксикомпозитів і захисних покриттів на їх основі. Обґрунтовано вибір неперервних волокон і дисперсного наповнювача як комплексу з двох компонентів різної фізичної природи, що забезпечує підвищення експлуатаційних характеристик багатошарових захисних покриттів. Призначено для науковців, інженерно-технічних працівників, які займаються створенням і використанням полімерних композитів у машинобудуванні, хімічній, нафтопереробній галузях промисловості і у сільському господарстві. Може бути корисною для аспірантів та студентів відповідних спеціальностей. In the monograph basic physical and chemical aspects and principles of composite materials forming on the basis of epoxy resins are considered. The research methods of composite materials are resulted, grounded basic conformities to law of deformation and destruction of polymer composites, filled with the disperse particles of different physical nature. The basic ways of the known materials researches methods perfection are shown. It allows maximally to decrease the error of research results. New approach is offered for modification of oligomerous sewing components and compositions by the power fields. It is shown that modification of disperse particles with epoxy oligomer and with the next ultraviolet irradiation of compositions before solidifying provides higher degree of the matrix sewing together in external superficial layers, that promotes operating descriptions of epoxy composites and sheeting on their basis. It was grounded the choice of continuous fibres and disperse fillers as the complex mixture of two components with different physical nature which provides the increase of operating descriptions of the multi-layered sheeting. The book is intended for scientists, research workers, technical and engineering employees, which are engaged in creation and use of polymeric compositions in engineering, chemical, oil and gas industries and in agriculture. It can be useful to the graduate students and students of the proper specialities.
Опис: ЗМІСТ Передмова Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів Розділ 1. Особливості міжфазової взаємодії при структуроутворенні композитних матеріалів 1.1. Вплив інґредієнтів на особливості формування композитів 1.2. Молекулярна рухливість полімерів у зовнішніх поверхневих шарах 1.3. Основні напрямки поліпшення міжфазової взаємодії при формуванні матеріалів і їх властивостей Розділ 2. Вплив фізичного модифікування наповнювачів і композицій на властивості епоксикомпозитних матеріалів 2.1. Формування зв’язувача на основі пластифікованого епоксидного оліґомера 2.2. Наповнювачі для епоксикомпозитних матеріалів: властивості, фізична природа і хімічна активність 2.3. Дослідження впливу модифікування оліґомерами наповнювачів на властивості композитів 2.4. Кінетика тверднення епоксикомпозитів при ультрафіолетовому опроміненні 2.5. Вплив технології формування на властивості епоксидних композитів Розділ 3. Міжфазова взаємодія після ультрафіолетовому опроміненні композицій 3.1. Дослідження структури при модифікуванні епоксикомпозитів ультрафіолетовим опроміненням 3.2. Дослідження механізму зміни властивостей матеріалів при ультрафіолетовому опроміненні композицій 3.3. Фізико-хімічні процеси при формуванні епоксидних композитів під дією ультрафіолетового опромінення 3.3.1. Вплив ультрафіолетового опромінення на умовну в’язкість епоксидних композицій 3.3.2. Вплив ультрафіолетового опромінення на формування вільних радикалів у композиціях Розділ 4. Дослідження кінетики процесу зшивання модифікованих епоксикомпозитних матеріалів 4.1. Дослідження комплексного впливу скляних волокон і дисперсних наповнювачів на процеси зшивання епоксикомпозитів 4.2. Дослідження комплексного впливу базальтових волокон і дисперсних наповнювачів на процеси зшивання епоксикомпозитів 4.3. Дослідження параметрів зовнішніх поверхневих шарів при зшиванні епоксипластів, що містять волокнистий і дисперсний наповнювач Розділ 5. Розроблення покриттів різного функціонального призначення 5.1. Дослідження адгезійної міцності і залишкових напружень у модифікованих епоксидних композитах 5.2. Оптимізація складу інґредієнтів адгезійного шару для епоксикомпозитних багатошарових покриттів 5.3. Дослідження повзучості у аґресивних середовищах епоксикомпозитів з безперервними волокнами і модифікованим дисперсним наповнювачем 5.4. Технологія формування і практичне використання розроблених покриттів Список використаних джерел
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tstu.edu.ua/handle/123456789/419
ISBN: 978-966-457-022-7
Тип вмісту : Other
Розташовується у зібраннях:Публікації працівників кафедри КТ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
zmist.pdfЗміст166,21 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
R11.pdfОсобливості міжфазової взаємодії при структуроутворенні композитних матеріалів395,3 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
R22.pdfВплив фізичного модифікування наповнювачів і композицій на властивості епоксикомпозитних матеріалів1,36 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
R33.pdfМіжфазова взаємодія при ультрафіолетовому опроміненні композицій576,78 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
R44.pdfДослідження кінетики процесу зшивання модифікованих епоксикомпозитних матеріалів607,1 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
R55.pdfРозроблення покриттів різного функціонального призначення 1,36 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
literatura.pdfСписок використаних джерел231,71 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
TYTULKA.pdfТитульні сторінки249,97 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
TYTULKA__COVER.png271,2 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора