Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4078

Title: Мікрометричний нутромір
Other Titles: Micrometric inside gage
Микрометрический нутромер
Authors: Гевко, Іван Богданович
Дзюра, Володимир Олексійович
Капаціла, Людмила Миколаївна
Dziura, Volodymyr Oleksiiovych
Hevko, Ivan Bohdanovych
Гевко, Иван Богданович
Дзюра, Владимир Алексеевич
Bibliographic description (Ukraine): Патент 12008 UA, МПК G01B 5/00, G01B 3/20. Мікрометричний нутромір [Текст] / Капаціла Людмила Миколаївна, Дзюра Володимир Олексійович, Гевко Іван Богданович (Україна) - опубл. 16.01.2006.
Patent 12008 UA, MPK G01B 5/00, G01B 3/20. Micrometric inside gage [Text] / Hevko Ivan Bohdanovych, Dziura Volodymyr Oleksiiovych (Ukraine) - publ. 16.01.2006.
Патент 12008 UA, МПК G01B 5/00, G01B 3/20. Микрометрический нутромер [Текст] / Гевко Иван Богданович, Дзюра Владимир Алексеевич (Украина) - опубл. 16.01.2006.
Issue Date: 16-Jan-2006
Keywords: G01B 3/20
G01B 5/00
пристосування до вимірювальних пристроїв, що відрізняється механічними засобами вимірювання
штангенциркулі
Abstract: Мікрометричний нутромір, який виконано у вигляді плити, стійки, скоби з ноніусом, рамки, регулювального барабана з зубчастим зачепленням, індикаторної головки, яка жорстко закріплена болтом в циліндрі і зв’язана з верхнім і нижнім вимірювальними наконечниками, рухомої штанги, яка з боку вимірювального кінця канавки зігнута під кутом 90° з можливістю осьового переміщення і на ній з двох сторін нанесено дві шкали, в нижній частині скоби встановлено трищітковий барабан, який виконано у вигляді регулювального барабана, зуби якого знаходяться у взаємодії з зубами нижнього вимірювального наконечника, а верхній вимірювальний наконечник знаходиться у взаємодії з внутрішнім діаметром кільцевої канавки і вони встановлені в діаметрально протилежних точках цієї канавки, який відрізняється тим, що мікрометричний нутромір оснащений плитою з базовою площиною і установочними елементами у вигляді циліндричного і зрізаного пальців, які жорстко закріплені в плиті мікрометричного нутроміра, вісь отвору якого є співвісною з віссю скоби, яка жорстко закріплена до стійки, яка в свою чергу закріплена до плити через регулювальну прокладку висоти розміщення скоби відносно вимірювальних деталей різних розмірів, кінець рухомої штанги жорстко під’єднаний до стійки і датчиків ширини канавки рухомої штанги, які в свою чергу жорстко з’єднані з супортом, який знаходиться у взаємодії з направляючими типу ластівчиного хвоста за допомогою зубчастого зачеплення, а вимірювальний наконечник системою датчиків з’єднаний з комп’ютерною системою, причому трищітковий барабан пасовою передачею з’єднаний з лівим шпинделем електродвигуна, який розміщений під плитою, а правим шпинделем електродвигун через пасову передачу під’єднаний до зубчастого конічного зачеплення, яке забезпечує переміщення супорта у двох взаємно перпендикулярних напрямках відомими способами.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4078
Other Identifiers: 12008
Copyright owner: ® Капаціла Людмила Миколаївна, Дзюра Володимир Олексійович, Гевко Іван Богданович
Content type: Other
Appears in Collections:2006

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3-12008-mikrometrichnijj-nutromir.pdf191,13 kBAdobe PDFView/Open
3-12008-mikrometrichnijj-nutromir.djvu194,81 kBDjVuView/Open
3-12008-mikrometrichnijj-nutromir__COVER.png1,13 MBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.