Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4039

Title: Спосіб визначення міцності ниток
Other Titles: Method for determining strength of a thread
Способ определения прочности нити
Authors: Андрейків, Олександр Євгенович
Сергієнко, Олег Миколайович
Скальський, Валентин Романович
Andreikiv, Oleksandr Yevhenovych
Serhienko, Oleh Mykolaiovych
Skalskyi, Valentyn Romanovych
Андрейкив, Александр Евгеньевич
Сергиенко, Олег Николаевич
Скальский, Валентин Романович
Bibliographic description (Ukraine): Патент 75108 UA, МПК G01N 29/14, D01G 37/00. Спосіб визначення міцності ниток [Текст] / Андрейків Олександр Євгенович, Сергієнко Олег Миколайович, Скальський Валентин Романович (Україна) - опубл. 15.03.2006.
Patent 75108 UA, MPK G01N 29/14, D01G 37/00. Method for determining strength of a thread [Text] / Skalskyi Valentyn Romanovych, Andreikiv Oleksandr Yevhenovych, Serhienko Oleh Mykolaiovych (Ukraine) - publ. 15.03.2006.
Патент 75108 UA, МПК G01N 29/14, D01G 37/00. Способ определения прочности нити [Текст] / Скальский Валентин Романович, Андрейкив Александр Евгеньевич, Сергиенко Олег Николаевич (Украина) - опубл. 15.03.2006.
Issue Date: 15-Mar-2006
Keywords: D01G 37/00
G01N 29/14
d01g 37/00
з використанням акустичної емісії
Abstract: Спосіб визначення міцності ниток, що полягає у їх квазістатичному навантаженні розтягом з одночасним записом діаграми “навантаження – видовження” та акустограми, при цьому розривне навантаження встановлюють методом акустичної емісії, який відрізняється тим, що значення навантаження початку макроруйнування волокон у нитці визначають за зміною амплітуд сигналів акустичної емісії і приймають його за величину граничного навантаження або допустимого натягу.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4039
Other Identifiers: 75108
Copyright owner: ® Андрейків Олександр Євгенович, Сергієнко Олег Миколайович, Скальський Валентин Романович
Content type: Other
Appears in Collections:2006Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.