Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4026

Title: Спосіб отримання епоксикомпозитного покриття
Other Titles: A method for the preparation of epoxy composite coating
Способ получения эпоксикомпозитного покрытия
Authors: Букетов, Андрій Вікторович
Буряк, Микола Васильович
Сай, Василь Зіновійович
Стухляк, Петро Данилович
Тотосько, Олег Васильович
Чихіра, Ігор Вікторович
Buketov, Andrii Viktorovych
Buriak, Mykola Vasyliovych
Chykhira, Ihor Viktorovych
Sai, Vasyl Zinoviiovych
Stukhliak, Petro Danylovych
Totosko, Oleh Vasyliovych
Букетов, Андрей Викторович
Буряк, Николай Васильевич
Сай, Василий Зиновьевич
Стухляк, Петр Данилович
Тотосько, Олег Васильевич
Чихира, Игорь Викторович
Bibliographic description (Ukraine): Патент 6883 UA, МПК C09D 163/00, C23C 14/00. Спосіб отримання епоксикомпозитного покриття [Текст] / Буряк Микола Васильович, Букетов Андрій Вікторович, Чихіра Ігор Вікторович, Стухляк Петро Данилович, Сай Василь Зіновійович, Тотосько Олег Васильович (Україна) - опубл. 16.05.2005.
Patent 6883 UA, MPK C09D 163/00, C23C 14/00. A method for the preparation of epoxy composite coating [Text] / Buriak Mykola Vasyliovych, Buketov Andrii Viktorovych, Stukhliak Petro Danylovych, Totosko Oleh Vasyliovych, Chykhira Ihor Viktorovych, Sai Vasyl Zinoviiovych (Ukraine) - publ. 16.05.2005.
Патент 6883 UA, МПК C09D 163/00, C23C 14/00. Способ получения эпоксикомпозитного покрытия [Текст] / Буряк Николай Васильевич, Букетов Андрей Викторович, Стухляк Петр Данилович, Тотосько Олег Васильевич, Чихира Игорь Викторович, Сай Василий Зиновьевич (Украина) - опубл. 16.05.2005.
Issue Date: 16-May-2005
Keywords: C09D 163/00
C23C 14/00
покриття вакуумним випаровуванням, розпиленням металів або іонним впровадженням матеріалу, що утворює покриття
склади для нанесення покриттів на основі епоксидних смол
склади для нанесення покриттів на основі похідних епоксидних смол
Abstract: Спосіб отримання епоксикомпозитного покриття, що включає нанесення на металеву основу адгезійного шару з наступним його просушуванням, нанесення поверхневого шару, що твердне за механізмом окиснювальної полімеризації, який відрізняється тим, що адгезійний шар товщиною 0,1-0,3 мм наносять методом газотермічного напилення і полімеризують при температурі 313-333 К протягом 20-30 хвилин, після чого наносять поверхневий шар товщиною 1,5-2,0 мм з наступним твердненням покриття при температурі 393-398 К протягом 2,0-2,1 годин, при цьому введення наповнювача у поверхневий шар здійснюють після обробки епоксидного олігомеру електрогідравлічним розрядом.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4026
Other Identifiers: 6883
Copyright owner: ® Буряк Микола Васильович, Букетов Андрій Вікторович, Чихіра Ігор Вікторович, Стухляк Петро Данилович, Сай Василь Зіновійович, Тотосько Олег Васильович
Content type: Other
Appears in Collections:2005Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.