Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3747

Title: Пружно-компенсуюча запобіжна муфта
Other Titles: Springy-compensation safety clutch
Упруго-компенсирующая предохранительная муфта
Authors: Безпальок, Андрій Петрович
Бессонов, Олег Геннадійович
Буряк, Микола Васильович
Гевко, Роман Богданович
Маланчин, Анатолій Миколайович
Bessonov, Oleh Henadiiovych
Bezpaliok, Andrii Petrovych
Buriak, Mykola Vasyliovych
Hevko, Roman Bohdanovych
Malanchyn, Anatolii Mykolaiovych
Безпалёк, Андрей Петрович
Бессонов, Олег Геннадьевич
Буряк, Николай Васильевич
Гевко, Роман Богданович
Маланчин, Анатолий Николаевич
Bibliographic description (Ukraine): Патент 34816 UA, МПК F16D 7/00. Пружно-компенсуюча запобіжна муфта [Текст] / Буряк Микола Васильович, Безпальок Андрій Петрович, Маланчин Анатолій Миколайович, Бессонов Олег Геннадійович, Гевко Роман Богданович (Україна) - опубл. 15.03.2001.
Patent 34816 UA, MPK F16D 7/00. Springy-compensation safety clutch [Text] / Buriak Mykola Vasyliovych, Hevko Roman Bohdanovych, Malanchyn Anatolii Mykolaiovych, Bezpaliok Andrii Petrovych, Bessonov Oleh Henadiiovych (Ukraine) - publ. 15.03.2001.
Патент 34816 UA, МПК F16D 7/00. Упруго-компенсирующая предохранительная муфта [Текст] / Буряк Николай Васильевич, Гевко Роман Богданович, Маланчин Анатолий Николаевич, Безпалёк Андрей Петрович, Бессонов Олег Геннадьевич (Украина) - опубл. 15.03.2001.
Issue Date: 15-Mar-2001
Keywords: F16D 7/00
прослизають запобіжні муфти, наприклад прослизають при перевантаженні або для поглинання поштовхів
Abstract: 1. Пружно-компенсуюча запобіжна муфта, що містить ведучу і ведену півмуфти, які з’єднані за допомогою пружного елемента через кульки, яка відрізняється тим, що ряд кульок розташовано у повздовжніх пазах внутрішньої частини веденої півмуфти, а з іншої сторони вони контактують з пружним елементом багатогранної форми по середині його граней, причому з внутрішньої сторони пружного елемента в місцях згину граней також розташовано ряд кульок, які з протилежної сторони взаємодіють із середньою частиною граней ведучої півмуфти, також виконаної у вигляді багатогранника,
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3747
Other Identifiers: 34816
Copyright owner: ® Буряк Микола Васильович, Безпальок Андрій Петрович, Маланчин Анатолій Миколайович, Бессонов Олег Геннадійович, Гевко Роман Богданович
Content type: Other
Appears in Collections:2001Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.