Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3720

Title: Полімеркомпозиційний матеріал антифрикційного призначення
Other Titles: A polymer composition material of antifriction purpose
Полимеркомпозиционный материал антифрикционного назначения
Authors: Безпальок, Андрій Петрович
Букетов, Андрій Вікторович
Голотенко, Сергій Миколайович
Гупка, Богдан Васильович
Кальба, Євген Миколайович
Петрикович, Юрій Ярославович
Савчук, Петро Петрович
Bezpaliok, Andrii Petrovych
Buketov, Andrii Viktorovych
Holotenko, Serhii Mykolaiovych
Hupka, Bohdan Vasyliovych
Kalba, Yevhen Mykolaiovych
Petrykovych, Yurii Yaroslavovych
Savchuk, Petro Petrovych
Безпалёк, Андрей Петрович
Букетов, Андрей Викторович
Голотенко, Сергей Николаевич
Гупка, Богдан Васильевич
Кальба, Євгений Николаевич
Петрикович, Юрий Ярославович
Савчук, Петр Петрович
Bibliographic description (Ukraine): Патент 30537 UA, МПК C08K 3/04, F16C 33/00, C08L 23/04, C08K 3/00. Полімеркомпозиційний матеріал антифрикційного призначення [Текст] / Савчук Петро Петрович, Голотенко Сергій Миколайович, Гупка Богдан Васильович, Букетов Андрій Вікторович, Петрикович Юрій Ярославович, Кальба Євген Миколайович, Безпальок Андрій Петрович (Україна) - опубл. 15.11.2000.
Patent 30537 UA, MPK C08K 3/04, F16C 33/00, C08L 23/04, C08K 3/00. A polymer composition material of antifriction purpose [Text] / Kalba Yevhen Mykolaiovych, Savchuk Petro Petrovych, Holotenko Serhii Mykolaiovych, Buketov Andrii Viktorovych, Petrykovych Yurii Yaroslavovych, Hupka Bohdan Vasyliovych, Bezpaliok Andrii Petrovych (Ukraine) - publ. 15.11.2000.
Патент 30537 UA, МПК C08K 3/04, F16C 33/00, C08L 23/04, C08K 3/00. Полимеркомпозиционный материал антифрикционного назначения [Текст] / Кальба Євгений Николаевич, Савчук Петр Петрович, Голотенко Сергей Николаевич, Букетов Андрей Викторович, Петрикович Юрий Ярославович, Гупка Богдан Васильевич, Безпалёк Андрей Петрович (Украина) - опубл. 15.11.2000.
Issue Date: 15-Nov-2000
Keywords: C08K 3/00
C08K 3/04
C08L 23/04
F16C 33/00
використання неорганічних компонентів
вуглець
гомополімери або співполімери етена
деталі підшипників
особливі способи виготовлення підшипників або їх деталей (металообробка або т.п. процеси см. у відповідних класах)
Abstract: Полімеркомпозиційний матеріал антифрикційного призначення на основі полімерної матриці і дисперсних наповнювачів, відрізняється тим, що композиція містить модифіковане епоксидне в’яжуче і наповнена дисперсними порошками силіційованого графіту (20-160 мкм), терморозширеного графіту і поліетилену в наступному співвідношенні компонентів, мас. %:
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3720
Other Identifiers: 30537
Copyright owner: ® Савчук Петро Петрович, Голотенко Сергій Миколайович, Гупка Богдан Васильович, Букетов Андрій Вікторович, Петрикович Юрій Ярославович, Кальба Євген Миколайович, Безпальок Андрій Петрович
Content type: Other
Appears in Collections:2000



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.