Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3707

Title: Пристрій для змішування і подачі сипучих вантажів
Other Titles: Device for mixing and supply of bulk cargo
Устройство для смешивания и подачи сыпучих грузов
Authors: Дмитрів, Дмитро Володимирович
Назар, Іван Йосипович
Остапченко, Олексій Вікторович
Рогатинська, Олена Романівна
Dmytriv, Dmytro Volodymyrovych
Nazar, Ivan Yosypovych
Ostapchenko, Oleksii Viktorovych
Rohatynska, Olena Romanivna
Дмытрив, Дмитрий Владимирович
Назар, Иван Иосифович
Остапченко, Алексей Викторович
Рогатинская, Елена Романовна
Bibliographic description (Ukraine): Патент 31565 UA, МПК B65G 33/24, B65G 33/14, B01F 15/02. Пристрій для змішування і подачі сипучих вантажів [Текст] / Дмитрів Дмитро Володимирович, Назар Іван Йосипович, Рогатинська Олена Романівна, Остапченко Олексій Вікторович (Україна) - опубл. 15.12.2000.
Patent 31565 UA, MPK B65G 33/24, B65G 33/14, B01F 15/02. Device for mixing and supply of bulk cargo [Text] / Dmytriv Dmytro Volodymyrovych, Nazar Ivan Yosypovych, Rohatynska Olena Romanivna, Ostapchenko Oleksii Viktorovych (Ukraine) - publ. 15.12.2000.
Патент 31565 UA, МПК B65G 33/24, B65G 33/14, B01F 15/02. Устройство для смешивания и подачи сыпучих грузов [Текст] / Дмытрив Дмитрий Владимирович, Назар Иван Иосифович, Рогатинская Елена Романовна, Остапченко Алексей Викторович (Украина) - опубл. 15.12.2000.
Issue Date: 15-Dec-2000
Keywords: B01F 15/02
B65G 33/14
B65G 33/24
живлять або розвантажувальні пристрої
з одним або декількома гвинтами, розташовуваними в трубчатом кожусі
конструктивні елементи
Abstract: 1. Пристрій для змішування і подачі сипучих вантажів, що містить кожух із завантажувальним вікном і, встановленим над ним, бункером, розділеним рухомими вертикальними перегородками на декілька камер для розміщення компонентів, та встановлений співвісно в кожух вал з гвинтовим робочим органом, виконаним із змінними діаметром та кроком витків, який відрізняється тим, що робоча поверхня гвинтового робочого органу виконана профільовано із збереженням співвідношення:
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3707
Other Identifiers: 31565
Copyright owner: ® Дмитрів Дмитро Володимирович, Назар Іван Йосипович, Рогатинська Олена Романівна, Остапченко Олексій Вікторович
Content type: Other
Appears in Collections:2000Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.