Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3698

Title: Робочий орган очисника коренеплодів
Other Titles: Working element of root cleaner
Рабочий орган очистителя корнеплодов
Authors: Безпальок, Андрій Петрович
Бессонов, Олег Геннадійович
Гевко, Роман Богданович
Козіброда, Ярослав Іванович
Маланчин, Анатолій Миколайович
Мартиненко, Володимир Якимович
Петрикович, Юрій Ярославович
Bessonov, Oleh Henadiiovych
Bezpaliok, Andrii Petrovych
Hevko, Roman Bohdanovych
Kozibroda, Yaroslav Ivanovych
Malanchyn, Anatolii Mykolaiovych
Martynenko, Volodymyr Yakymovych
Petrykovych, Yurii Yaroslavovych
Безпалёк, Андрей Петрович
Бессонов, Олег Геннадьевич
Гевко, Роман Богданович
Козиброда, Ярослав Иванович
Маланчин, Анатолий Николаевич
Мартыненко, Владимир Акимович
Петрикович, Юрий Ярославович
Bibliographic description (Ukraine): Патент 29762 UA, МПК A01D 33/08. Робочий орган очисника коренеплодів [Текст] / Бессонов Олег Геннадійович, Мартиненко Володимир Якимович, Маланчин Анатолій Миколайович, Гевко Роман Богданович, Козіброда Ярослав Іванович, Безпальок Андрій Петрович, Петрикович Юрій Ярославович (Україна) - опубл. 15.11.2000.
Patent 29762 UA, MPK A01D 33/08. Working element of root cleaner [Text] / Malanchyn Anatolii Mykolaiovych, Kozibroda Yaroslav Ivanovych, Petrykovych Yurii Yaroslavovych, Hevko Roman Bohdanovych, Martynenko Volodymyr Yakymovych, Bezpaliok Andrii Petrovych, Bessonov Oleh Henadiiovych (Ukraine) - publ. 15.11.2000.
Патент 29762 UA, МПК A01D 33/08. Рабочий орган очистителя корнеплодов [Текст] / Маланчин Анатолий Николаевич, Козиброда Ярослав Иванович, Петрикович Юрий Ярославович, Гевко Роман Богданович, Мартыненко Владимир Акимович, Безпалёк Андрей Петрович, Бессонов Олег Геннадьевич (Украина) - опубл. 15.11.2000.
Issue Date: 15-Nov-2000
Keywords: A01D 33/08
особливі пристрої для сортування і очищення
Abstract: Робочий орган очисника коренеплодів, що складається з гвинтової штаби, що розташована на трубі, до торцевих поверхонь якої через фланці закріплені цапфи, який відрізняється тим, що з внутрішньою поверхнею труби жорстко зв’язані дві кільцеві опори, в одній з яких закріплена напрямна втулка, а з іншою, за допомогою болтових з’єднань, скріплюється фланець, який жорстко зв’язаний з цапфами, причому один з вільних кінців цапфи розташований в напрямній втулці.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3698
Other Identifiers: 29762
Copyright owner: ® Бессонов Олег Геннадійович, Мартиненко Володимир Якимович, Маланчин Анатолій Миколайович, Гевко Роман Богданович, Козіброда Ярослав Іванович, Безпальок Андрій Петрович, Петрикович Юрій Ярославович
Content type: Other
Appears in Collections:2000Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.