Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3608

Title: Привідний відкритошарнірний ланцюг
Other Titles: Drive open-hinge chain
Приводная открытошарнирная цепь
Authors: Горлій, Євген Іванович
Кривий, Петро Дмитрович
Рурак, Василь Миколайович
Хлопецький, Ярослав Євгенович
Horlii, Yevhen Ivanovych
Khlopetskyi, Yaroslav Yevhenovych
Kryvyi, Petro Dmytrovych
Rurak, Vasyl Mykolaiovych
Горлий, Евгений Иванович
Кривой, Петр Дмитриевич
Рурак, Василий Николаевич
Хлопецкий, Ярослав Евгеньевич
Bibliographic description (Ukraine): Пат. 10872 Україна, МПК7 F16G 13/00. Привідний відкритошарнірний ланцюг [Текст] / Хлопецький Ярослав Євгенович, Рурак Василь Миколайович, Горлій Євген Іванович, Кривий Петро Дмитрович (Україна) - опубл. 25.12.1996.
Pat. 10872 Ukraine, MPK7 F16G 13/00. Drive open-hinge chain [Text] / Kryvyi Petro Dmytrovych, Horlii Yevhen Ivanovych, Rurak Vasyl Mykolaiovych, Khlopetskyi Yaroslav Yevhenovych (Ukraine) - publ. 25.12.1996.
Пат. 10872 Украина, МПК7 F16G 13/00. Приводная открытошарнирная цепь [Текст] / Кривой Петр Дмитриевич, Горлий Евгений Иванович, Рурак Василий Николаевич, Хлопецкий Ярослав Евгеньевич (Украина) - опубл. 25.12.1996.
Issue Date: 25-Dec-1996
Date of entry: 24-Sep-2014
Keywords: F16G 13/00
ланцюги
Abstract: Приводний відкрито-шарнірний ланцюг, що складається з попарно розміщених внутрішніх пластин, кожна з яких має два симетрично розташованих фігурних отвори, в які запресовані циліндричні пальці з місяцеподібною виїмкою, оберненою до центра пластини, і через фігурні отвори і місяцеподiбну виїмку пропущені осі, що запресовані в отворах зовнішніх пластин, які розміщені з обох сторін внутрішніх пластин, який відрізняється тим, що фігурні отвори у внутрішніх пластинах виконані у вигляді спряжених частий кон­центричних отворів більшого і меншого діаметрів, причому секторні частини фігурних отворів більшого діаметра розташовані із зовнішніх сторін відносно центра пластин з кутом охоплення
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3608
Other Identifiers: 10872
Copyright owner: ® Хлопецький Ярослав Євгенович, Рурак Василь Миколайович, Горлій Євген Іванович, Кривий Петро Дмитрович
Content type: Other
Appears in Collections:1996Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.