Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3605

Title: Очисник головок коренеплодів
Other Titles: Cleaner of root heads
Очиститель головок корнеплодов
Authors: Бендера, Андрій Миколайович
Бергальок, Андрій Петрович
Гевко, Роман Богданович
Данильченко, Михайло Григорович
Козіброда, Ярослав Іванович
Луців, Ігор Володимирович
Мартиненко, Володимир Петрович
Осуховський, Володимир Михайлович
Павлов, Ярослав Антонович
Підгурський, Микола Іванович
Bendera, Andrii Mykolaiovych
Berhalek, Andrii Petrovych
Danylchenko, Mykhailo Hryhorovych
Hevko, Roman Bohdanovych
Kozibroda, Yaroslav Ivanovych
Lutsiv, Ihor Volodymyrovych
Martynenko, Volodymyr Petrovych
Osukhovskyi, Volodymyr Mykhailovych
Pavlov, Yaroslav Antonovych
Pidhurskyi, Mykola Ivanovych
Бендера, Андрей Николаевич
Бергалек, Андрей Петрович
Гевко, Роман Богданович
Данильченко, Михайло Григорьевич
Козиброда, Ярослав Иванович
Луцив, Игорь Владимирович
Мартыненко, Владимир Петрович
Осуховский, Владимир Михайлович
Павлов, Ярослав Антонович
Подгурский, Николай Иванович
Bibliographic description (Ukraine): Пат. 9487 Україна, МПК7 A01D 23/02. Очисник головок коренеплодів [Текст] / Бендера Андрій Миколайович, Данильченко Михайло Григорович, Гевко Роман Богданович, Осуховський Володимир Михайлович, Бергальок Андрій Петрович, Підгурський Микола Іванович, Луців Ігор Володимирович, Мартиненко Володимир Петрович, Павлов Ярослав Антонович, Козіброда Ярослав Іванович (Україна) - опубл. 30.09.1996.
Pat. 9487 Ukraine, MPK7 A01D 23/02. Cleaner of root heads [Text] / Hevko Roman Bohdanovych, Danylchenko Mykhailo Hryhorovych, Martynenko Volodymyr Petrovych, Berhalek Andrii Petrovych, Bendera Andrii Mykolaiovych, Osukhovskyi Volodymyr Mykhailovych, Pidhurskyi Mykola Ivanovych, Pavlov Yaroslav Antonovych, Lutsiv Ihor Volodymyrovych, Kozibroda Yaroslav Ivanovych (Ukraine) - publ. 30.09.1996.
Пат. 9487 Украина, МПК7 A01D 23/02. Очиститель головок корнеплодов [Текст] / Гевко Роман Богданович, Данильченко Михайло Григорьевич, Мартыненко Владимир Петрович, Бергалек Андрей Петрович, Бендера Андрей Николаевич, Осуховский Владимир Михайлович, Подгурский Николай Иванович, Павлов Ярослав Антонович, Луцив Игорь Владимирович, Козиброда Ярослав Иванович (Украина) - опубл. 30.09.1996.
Issue Date: 30-Sep-1996
Keywords: A01D 23/02
обрезающие бадилля до виїмки коренеплодів із землі
Abstract: 1. Очисник головок коренеплодів, що скла­дається з горизонтального валу, на якому в жорстко закріплених кронштейнах, діаметрально протилеж­но на осях розташовані очисні секції, який відрізняється тим, що очисні секції виконані у виг­ляді паралельно розташованих двох дугоподібних секторів, жорстко з’єднаних між собою пластинча­стими ножами, причому кожна очищувальна секція підтиснута пружинами в сторону осі обертання валу.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3605
Other Identifiers: 9487
Copyright owner: ® Бендера Андрій Миколайович, Данильченко Михайло Григорович, Гевко Роман Богданович, Осуховський Володимир Михайлович, Бергальок Андрій Петрович, Підгурський Микола Іванович, Луців Ігор Володимирович, Мартиненко Володимир Петрович, Павлов Ярослав Антонович, Козіброда Ярослав Іванович
Content type: Other
Appears in Collections:1996Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.