Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3076
Назва: Еколого-економічні засади раціонального використання сільськогосподарських земель на ландшафтній основі
Інші назви: Эколого-экономические основы рационального использования сельскохозяйственных земель на ландшафтной основе
Ecological and economic principles of rational agricultural lands use based on landscape
Автори: Бриндзя, Олена
Брындзя, Елена
Bryndzya, Olena
Бібліографічний опис: Бриндзя О. Еколого-економічні засади раціонального використання сільськогосподарських земель на ландшафтній основі [Електронний ресурс] / Олена Бриндзя // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 1 (10). — С. 233-241. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14boznlo.pdf.
Дата публікації: тра-2014
Дата внесення: 2-чер-2014
Видавництво: ТНТУ, АСУ
Місце видання, проведення: Тернопіль, Україна
УДК: 332.3
Теми: сільськогосподарські землі
агроландшафти
раціональне землекористування
ландшафтний підхід
агроландшафтне проектування
системи землеробства
agricultural land
agrolandscapes
rational land use
landscape approach
agrolandscape planning
systems of agriculture
Серія/номер: Випуск 1 (10);
Короткий огляд (реферат): В статті проаналізовано методологічне забезпечення та реальний стан використання сільськогосподарських земель та агроландшафтів в Україні. Досліджено основні напрямки організації сільськогосподарського землекористування на ландшафтній основі. Опрацьовано досвід вітчизняних вчених у формуванні та розвитку теорії і практики ландшафтного підходу в землеробстві. Визначено основні напрями агроландшафтного проектування. Детально розглянуто сільськогосподарську типологію земель, що дозволяє розподілити земельні угіддя за притаманними їм характеристиками і складовими. Досліджено методологію проектування ландшафтно-контурно-меліоративних систем землеробства. Положення даної методології були покладені в основу Концепції формування високопродуктивних екологічно-сталих агроландшафтів і удосконалення систем землеробства на ландшафтній основі. Висвітлено суть механізму формування адаптивної ландшафтної системи землеробства. Розглянуто напрям еколого - ландшафтного землекористування та основні його складові.
В статье проанализированы методологическое обеспечение и реальное состояние использования сельскохозяйственных земель и агроландшафтов в Украине. Исследовано основные направления организации сельскохозяйственного землепользования на ландшафтной основе. Обработано опыт отечественных ученых в формировании и развитии теории и практики ландшафтного подхода в земледелии. Определены основные направления агроландшафтного проектирования. Подробно рассмотрена сельскохозяйственная типология земель, що позволяет распределить земельные угодья по присущим им характеристикам и составным. Исследована методология проектирования ландшафтно - контурно - мелиоративных систем земледелия. Положение данной методологии были положены в основу Концепции формирования высокопродуктивных экологически устойчивых агроландшафтов и совершенствования систем земледелия на ландшафтной основе. Раскрыта сущность механизма формирования адаптивной ландшафтной системы земледелия. Рассмотрено направление эколого-ландшафтного землепользования и основные его составляющие.
The article deals with the analysis of the methodological providing and real state of agricultural lands and agrolandscape use in Ukraine. Basic directions of agricultural earth use organization are investigated on landscape basis. The experience of native scientists in forming and developing the theory and practice of landscape approach in agriculture is worked out. Basic directions of the agrolandscape planning are determined. The agricultural typology of land is considered in details and that allows to divide the lands according to their descriptions and constituents. The methodology of the landscape contour and land-reclamation agriculture systems is investigated. Positions of this methodology were put into the Conception of high productive ecologically permanent agrolandscapes forming and improvement of the of agriculture systems based on landscape. The value of the adaptive landscape agricultural system mechanism of forming is reflected. The direction of ecological landscape use and its basic constituents are examined.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3076
ISSN: 2223-3822
Тип вмісту: Article
Розташовується у зібраннях:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 1(10)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
14boznlo.pdf1,29 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.