Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3037
Назва: Трансформаційні процеси в банківській системі в умовах глобалізації
Інші назви: Трансформационные процессы в банковской системе в условиях глобализации
Transformation processes in the banking system under globalization
Автори: Юхименко, Тетяна Василівна
Юхименко, Татьяна Васильевна
Iukhymenko, Tetiana Vasylivna
Бібліографічний опис: Юхименко Т. Трансформаційні процеси в банківській системі в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Тетяна Юхименко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 1 (10). — С. 101-109. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14itvvug.pdf.
Дата публікації: тра-2014
Видавництво: ТНТУ, АСУ
Місце видання, проведення: Тернопіль, Україна
УДК: 330.3:336.7
Теми: трансформаційні процеси
інноваційний розвиток
конкуренція
макропруденційна політика
банківські інновації
фінансові інновації
transformation processes
innovative development
competition
macroprudential policy
banking innovation
financial innovation
Серія/номер: Випуск 1 (10);
Короткий огляд (реферат): У статті досліджено основні трансформаційні процеси, що відбуваються в банківській системі України та світу. Метою статті є визначення ключових трансформаційних факторів, що впливають на розвиток банківської системи. Зокрема проаналізовано розвиток конкуренції, тенденції, бар’єри та обмеження на ринку банківських та фінансових послуг. Автором розглянуто роль та завдання регулюючих органів у забезпеченні стійкого інноваційного розвитку банківського сектору, загрози та негативні наслідки, що можуть виникнути у результаті несистемного підходу до проблеми. У статті визначено необхідність комплексного підходу до впровадження заходів щодо мінімізації ризиків інноваційної діяльності на макро- та мікрорівні, а саме реалізацію макропруденційної політики держави та здійснення саморегулювання комерційних банківських установ з метою забезпечення прозорості та ефективності їх діяльності.
В статье исследованы основные трансформационные процессы, происходящие в банковской системе Украины и мира. Целью статьи является определение ключевых трансформационных факторов, влияющих на развитие банковской системы. В частности проанализировано развитие конкуренции, тенденции, барьеры и ограничения на рынке банковских и финансовых услуг. Автором рассмотрена роль и задачи регулирующих органов в обеспечении устойчивого инновационного развития банковского сектора, угрозы и негативные последствия , которые могут возникнуть в результате несистемного подхода к проблеме. В статье определена необходимость комплексного подхода к внедрению мероприятий по минимизации рисков инновационной деятельности на макро - и микроуровне, а именно реализации макропруденциальной политики государства и осуществление саморегулирования коммерческих банковских учреждений с целью обеспечения прозрачности и эффективности их деятельности.
The article explores the main transformation processes taking place in the banking system of Ukraine and the world. The aim of the article is to determine the key transformational factors influencing the development of the banking system. In particular, the development of competition , trends, barriers and restrictions on banking and financial services have been analyzed The author has discussed the roles and tasks of regulatory authorities in sustainable innovative development of the banking sector, and the threat of negative consequences that may arise as a result of non-systemic approach to the problem. The article also has defined the need for an integrated approach to the implementation of measures to minimize the risks of innovation at the macro and micro level, namely the implementation of macro-prudential government policy and self-regulation of commercial banking institutions in order to ensure transparency and efficiency of their activities.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3037
ISSN: 2223-3822
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 1(10)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
14itvvug.pdf1,3 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.