Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 15901-15974 of 15974 (Search time: 0.014 seconds).
Collection hits:
Collection Name
Конференція „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“ (2014)
Конференція факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (2011)
Конференція факультету переробних і харчових виробництв (2011)
Конференція „Формування механізму зміцнення конк. позицій націон. екон. систем у глоб., регіональному та локальному вимірах“ (2016)
Конференція „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ (2015)
Матеріали інших конференцій, семінарів, читань
Ⅱ Міжнародна конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“» (2011)
Ⅶ Міжнародна конференція „Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід»“ (2016)
Ⅷ Міжнародна конференція „Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід»“ (2017)
Міжнародна наукова конференція, присвячена 150-річчю від дня народження Івана Пулюя (1995)
Ⅹ Міжнародна наукова конференція „Electronic processes in organic and inorganic materials“ (2016)
Ⅲ міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“ (2016)
Ⅳ міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“ (2018)
Ⅳ Міжнародна науково–методична конференція „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“ (2013)
Ⅳ Міжнародна науково-практична конференція „Інноваційні аспекти ресурсовикористання“ (2015)
Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2012)
Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2013)
Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів „Філософські виміри техніки“ (2016)
Міжнародна науково-практична конференція „ОСББ: досвід, виклики, перспективи“ (2017)
Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“ (2017)
Ⅲ міжнародна науково-практична конференція „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“ (2013)
Ⅱ Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ (2018)
Міжнародна науково-технічна конференція „Актуальні проблеми транспорту ICCPT 2019“
Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2010)
Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014)
Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2016)
Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2017)
Ⅶ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2018)
Ⅱ міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, …“ (2011)
Ⅲ міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, …“ (2013)
Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ (2017)
Міжнародна науково-технічна конференція „Проблеми сучасних технологій виготовлення та надійності передач …“ (2011)
Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція „Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспективи“ (2018)
Ⅱ Міжнародна науково-технічна конференція „Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми й перспективи“ (2005)
Міжнародна науково-технічна конференція „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ (2015)
Ⅳ Міжнародна науково-технічна конференція „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ (2017)
Ⅳ Міжнародна науково-технічна конференція „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і компʼютерних технологій“ (2019)
Міжнародна науково-технічна конференція „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ (2010)
Міжнародна науково-технічна конференція „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ (2018)
Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2018)
Ⅱ міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2019)
Міжнародний інвестиційний форум-виставка з енергоефективності та енергоощадності (2015)
ⅩⅩ міжнародні Тернопільські нобелівські читання (2010)
Ⅰ міжрегіональна науково-практична конференція „Проблеми публічного управління та адміністрування на регіональному рівні“ (2019)
Ⅻ наукова конференція ТДТУ (2008)
ⅩⅥ Наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2012)
ⅩⅨ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2016)
ⅩⅩ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2017)
ⅩⅪ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2019)
ⅩⅣ наукова конференція ТНТУ ім. Івана Пулюя (2010)
ⅩⅤ наукова конференція ТНТУ ім. Івана Пулюя (2011)
ⅩⅦ наукова конференція ТНТУ ім. Івана Пулюя (2013)
Науковий семінар „Актуальні проблеми теоретичної та експериментальної фізики“ (2010)
Науковий семінар „Підйомно-транспортні машини“ (2012)
Науковий семінар, присвячений 20-річчю Українського фізичного товариства (2010)
Науково-практичний семінар „Особливості розвитку соціального бізнесу в умовах інтеграційних перетворень“ (2017)
Ⅰ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2011)
Ⅱ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2012)
Ⅲ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2013)
Ⅳ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2014)
Ⅴ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2018)
Ⅵ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2018)
Ⅰ науково-технічна конференція „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“ (2011)
Ⅱ науково-технічна конференція „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“ (2013)
Ⅲ науково-технічна конференція „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“ (2015)
Ⅷ Регіональна науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“ (2017)
Ⅸ Регіональна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“ (2018)
Ⅷ студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2005)
Ⅹ студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2007)
Ⅱ студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2009)
Сучасні особлив. формув. і управл. іннов. потенціалом регіон. розвитку туризму та рекреації із залуч. молод. ресурсу (2015)
IV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2015)
VІІІ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2015)
XVIII наукова конференція ТНТУ ім. І. Пулюя, (2014)
Results 15901-15974 of 15974 (Search time: 0.014 seconds).

Discover