Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2594

Назва: Вплив навантажень у процесі укладання на ресурс роботи морських нафтогазопроводів
Інші назви: Method of evaluating the loading effect on the operation life of marine oil and gas pipelines while stringing
Автори: Побережний, Любомир Ярославович
Пиріг, Тарас Юрійович
Станецький, Андрій Ігорович
Мойсюк, Юрій Ярославович
Poberezhny, L.
Pyrig, T.
Stanecky, A.
Mojsyuk, Yu.
Бібліографічний опис: Вплив навантажень у процесі укладання на ресурс роботи морських нафтогазопроводів / Л. Побережний, Т. Пиріг, А. Станецький, Ю. Мойсюк // Вісник ТНТУ. — 2013. — Том 69. — № 1. — С.84-95. — (механіка та матеріалознавство).
Дата публікації: 14-лют-2013
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Місце видання, проведення: Тернопіль, Україна
УДК: 622.691.4
Теми: передексплуатаційне навантаження
втомна довговічність
ресурс безпечної експлуатації
відносний ресурс безпечної експлуатації
морські трубопроводи
preoperational load
fatigue life
resource of safe operation
relative resource of safe operation
marine pipelines
Короткий огляд (реферат): Розроблено та експериментально перевірено метод оцінювання впливу передексплуатаційних навантажень протягом вкладання на втомну довговічність та ресурс безпечної експлуатації морських нафтогазопроводів. За результатами проведених досліджень за розробленою методикою дослідження трубної сталі 09Г2С запропоновано метод інженерного оцінювання циклічної довговічності трубопровідних систем. Виявлено основні закономірності зміни фізико-механічних характеристик матеріалу, розвитку у ньому пошкодженості за циклічного напрацювання, що найбільше проявляється у середовищі (морській воді), встановлено характеристики циклічної міцності сталей та зварних з’єднань трубопровідної сталі. Отримано рівняння циклічної довговічності та ресурсу безпечної експлуатації, які дозволяють розраховувати коефіцієнти, урахування впливу механічних напружень у процесі укладання та агресивності корозивного середовища (морської води) на довговічність основного металу та зварного з’єднання трубопроводу протягом напрацювання.
While stringing the marine pipelines various methods are used, each of which has its advantages and disadvantages. However, in the world the two most widely used methods of stringing pipelines are: S-method is limited by the depth of the top, and J-method, the use of which, however, is limited by the minimum allowable depth. Safe operation of the pipeline during the project time is largely determined by the history of dynamic and static loads it is subject to while stringing and during its lifetime in order to predict the trouble-free operation of the pipeline and to take into account the deformation effects caused by the change of the stress-strain state of the pipeline during construction, that depends on how it is stringed. The method of evaluating the effect of preoperational loading while stringing on the fatigue life and safe operation of marine oil and gas pipeline was developed and experimentally tested. The analysed method was used for the study of pipe steel 09G2S properties. The method of engineering evaluation of the cyclic durability of pipe systems was proposed. Main regularities of the material physical-mechanical properties, development of fracture in it under cyclic operating, which is the most sufficient in the environment (sear water), have been found. The characteristics of the steels and wildings cyclic strength of the pipe steel were determined. The equation of cyclic durability and safe operation life was obtained, which makes possible to calculate coefficient, to take into account the effect of mechanical loadings while stringing and aggressive corrosion environment (ser water) on the durability of the main metal and welding of the pipeline while operating. The safe operation life of the marine pipelines has been interpreted. Necessity to take into account the effect of the preoperational loadings on the operation life and residual durability of the marine pipelines with undamaged and damaged insulation covering, has been proved.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2594
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © „Вісник Тернопільського національного технічного університету“
Статус публікації : Опубліковано раніше
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2013, № 1(69)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.