Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20587
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПопович, Павло Васильович-
dc.contributor.authorШевчук, Оксана Степанівна-
dc.date.accessioned2017-05-04T12:32:59Z-
dc.date.available2017-05-04T12:32:59Z-
dc.date.issued2017-
dc.date.submitted2017-
dc.identifier.citationПопович П.В. Фахово-ознайомча практика методичні вказівки та робоча програма для студентів денної форми навчання спеціальність 275 «Транспортні технології» (за видами транспорту)// Попович П.В., Шевчук О.С. / ТНТУ ім. І. Пулюя.-Тернопіль 2017.-17с.uk
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20587-
dc.descriptionПопович П.В. Фахово-ознайомча практика методичні вказівки та робоча програма для студентів денної форми навчання спеціальність 275 «Транспортні технології» (за видами транспорту)// Попович П.В., Шевчук О.С. / ТНТУ ім. І. Пулюя.-Тернопіль 2017.-17с.uk
dc.description.tableofcontentsЗМІСТ ст. ВСТУП…………………………………………..…………………………. 3 МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ…………………………………….… 4 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТ ПРАКТИКИ……………………. 5 ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МАЄ МІСТИТИСЯ У ЗВІТІ…………… 5 ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ЗВІТУ…………………………………….. 6 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ФАХОВО-ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ……………………………………………………………… 8 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ , ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ……………………………………………………………… 10 ОБОВЯЗКИ КЕРІВНИКІВ ПРАКТИКИ ВІД ВИРОБНИЦТВА ТА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ…………………………………………… 11 ОБОВЯЗКИ СТУДЕНТА ПРИ ПРОХОДЖЕННІ ПРАКТИКИ НА ВИРОБНИЦТВІ………………………………………………………….. 12 ІНСТРУКТАЖ З ОХОРОНИ ПРАЦІ…………………………………… 13 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………… 14uk
dc.language.isoukuk
dc.subjectТранспортні технології-
dc.titleфахово-ознайомча практика методичні вказівки та робоча програма для студентів денної форми навчання спеціальність 275 «Транспортні технології» (за видами транспорту)uk
dc.relation.references1. Гаджинський А.М. Логистика. – М.: ИТК "Дашков и Ко", 2004. – 432 с. 2. Миротин Л.Б. Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах. – М.: Юристъ, 2002. – 414 с. 3. Милославская С.В., Плужников К.И. Мультимодальные и интермодальные перевозки. – М.: РосКонсульт, 2001. – 368 с. 4. Транспорт і зв’язок України: Стат. збірник / Державний комітет статистики України. – К.: 2005. – Вих. №05-05-8/102 – 219 с. 5. Кокин А.С., Левиков Г.А. Международная транспортная экспедиция – М.: Дело, 2005. – 448 с. 6. Сханова С.Э., Попова О.В., Горев А.Э. Транспортно-экспедиционное обслуживание – М.: Академия, 2005. – 432 с. 7. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. – К.: Вища школа, 1986. – 447 с. 8. Левковець П.Р., Марунич В.С. Міжнародні перевезення і транспортне право – К.: Арiстей, 2006. – 418 с. 9. Плужников К.И. Транспортное экспедирование. – М.: Росконсульт, 1999. – 576 с. 10. Троицкая Н.А., Чубуков А.Б. Единая транспортная система. - М.: Академия, 2004. – 240 с. 11. Виноградова С.Н., Петухова Н.Г. Транспортное обслуживание. – М.:Высшая школа, 2003. – 221 с. 12. www.lardi-trans.ua. 13. www.asmap.org.ua 14. www.mdoffice.com.ua 15. www.customs.com.ua 16. Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні. – К., Мінтранс, 1998р. 17. Костюченко Л.М., Неапетян М.Р. Автомобільні перевезення у міжнародному сполученні. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2007. – 656с. 18. Попович П. В. Дослідження тенденцій розвитку ринку вантажних автомобільних перевезень в сучасних умовах //Попович П.В., Шевчук О.С. Матвіїшин А.Й., Лотоцька В.Н. /Науковий журнал. Вісник житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки.- Житомир: №2(77)-2016. С. 224-228. 19. Попович П. В. Методи оцінки ресурсу несучих систем причіпних машин для внесення добрив з врахуванням впливу агресивних середовищ: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук : 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва / П. В. Попович — Тернопіль, 2015. — 443 с. 20. Popovіch P. V. Influence of Organic Fertilizers on the Corrosion-Electrochemical Characteristics of Low-Carbon Steels / P. V. Popovych, L. А. Mahlatyuk, R. B. Kupovych // Materials Science . – 2014. – Vol. 50, 2– P. 284 - 289. 21. Popovіch P. V. Corrosion and Electrochemical Behaviors of 20 Steel and St.3 Steel in Ammonium Sulfate and Nitrophoska / P. V. Popovіch, Z. B. Slobodyan // Materials Science . – 2014. – Vol. 49, 6. – P. 819-826. 22. Popovich P.V. Influence of Operating Media on the Fatigue Fracture of Steels for Elements of Agricultural Machines / R. A. Barna, P. V. Popovіch // Materials Science . – 2014.– Vol. 50, 3. – pp. 377-380. (Scopus). 23. Popovich P.V. The influence of Operating Environments on Fatigue Crack Grown Resistance of Steels for Elements of Agricultural Machines / R. A. Barna, P. V. Popovіch, R. I. Vovk // Materials Science . – 2015. – Vol. 50, 4. – pp. 621-625. 24. Popovich P.V. The study of bulk material kinematics in a screw conveyor-mixer / Popovich P.V., Hewko B.M., Diachun A.Y., Lyashuk O.L., Liubachivskyi R.O.// INMATEH - Agricultural Engineering . Sep-Dec2015, Vol. 47 Issue 3, pp.156-163. 25. Popovych. P. V. The service life evaluation of fertilizer spreaders undercarriages / P. V., Popovych; O. L., Lyashuk; I. S., Murovanyi; V. O., Dzyura; O. S., Shevchuk; V. D., Myndyuk // INMATEH - Agricultural Engineering . Sep-Dec 2016, Vol. 50, Issue 3, pp.39-46. 26. Попович П. В. Особливості розрахунку ресурсу несучих систем причіпних машин / П. В. Попович, В. І. Миць, І. М. Бортник // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - 2015. - Вип. 158. - С. 138-140. 27. Попович П. Залишковий ресурс тонкостінних конструктивних елементів несучих систем сільськогосподарських машин при дії агресивних середовищ / П. Попович, Н. Хомик, Л. Добровольська // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - 2014. - Вип. 146. - С. 142-150 28. Karpenko O., Kovalchuk S., Shevchuk O. Prospects on Ukrainian logistics market orientation for international customers. Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 27-33, dec. 2016. http://jsdtl.sciview.net/index.php/jsdtl/article/view/12 29. Popovych P. Analysis of the interaction of participants freight forwarding system / P. Popovych, S. Shyriaieva , N. Selivanova // Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, 2016. – Vol. 1, No, 1, pp. 17-21. http://jsdtl.sciview.net/index.php/jsdtl/article/view/10. 30. Попович П.В. Алгоритм оцінки базових експлуатаційних властивостей колісних сільськогосподарських транспортних засобів / Попович П., Шевчук О., Ляшук О.Л., Матвіїшин А.Й. // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2017. – Вип. № 181. – С. 198 - 203. 31. Попович П.В. Підвищення ефективності технологій перевезень організаційними шляхами надання транспортних послуг / Попович П., Шевчук О., Мурований І. // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2017. – Вип. № 184. – С. 124 - 130. 32. Попович П.В. Конспект лекцій з дисципліни „ Основи економіки транспорту” для студентів спеціальності 275 Транспортні технології (за видами) // Попович П.В., Шевчук О.С. / ТНТУ ім. І. Пулюя. -Тернопіль 2017.-147 с. 33. Попович П.В. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни „ Основи економіки транспорту” для студентів спеціальності 275 Транспортні технології (за видами) // Попович П.В., Шевчук О.С. / ТНТУ ім. І. Пулюя.-Тернопіль 2017.-113с. 34. Конспект лекцій з дисципліни „ Логістика” для студентів галузі знань 27 транспорт, спеціальність 275 Транспортні технології (за видами) // Попович П.В., Шевчук О.С., Бабій М.В. / ТНТУ ім. І. Пулюя.-Тернопіль 2017.- 185с. 35. Попович П.В. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни „ Логістика” для студентів спеціальності 275 Транспортні технології (за видами) // Попович П.В., Шевчук О.С., Бабій М.В. / ТНТУ ім. І. Пулюя.-Тернопіль 2017.-54 с. 36. Попович П.В. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни „Логістика” для студентів спеціальності 275 Транспортні технології (за видами) // Попович П.В., Шевчук О.С., Бабій М.В. / ТНТУ ім. І. Пулюя.-Тернопіль 2017.- 48 с.uk
dc.coverage.countryUAuk
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри транспортних технологій та механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод вказ фахово ознайомча практика 2017.pdfПопович П.В. Фахово-ознайомча практика методичні вказівки та робоча програма для студентів денної форми навчання спеціальність 275 «Транспортні технології» (за видами транспорту)// Попович П.В., Шевчук О.С. / ТНТУ ім. І. Пулюя.-Тернопіль 2017.-17с.419,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools