Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20579
Title: Соціологія
Authors: Сівчук, Петро Іванович
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Сівчук П.І. Соціологія: Навчально-методичний посібник для студентів / П.І. Сівчук. – Тернопіль: ТНТУ, 2014. – 96 с.
Issue Date: 2014
Submitted date: 2014
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль: ТНТУ
Number of pages: 96
Abstract: "Соціологія. Навчально-методичний посібник для студентів" розрахований для студентів ТНТУ ім. Івана Пулюя і відповідає робочим програмам з вивчення соціології. Запропоновані в посібнику теми дають уявлення про актуальну соціологічну проблематику та сучасні методи її дослідження.
Content: Навчальний план курсу «Соціологія» 4 Навчальна програма курсу 5 Тема 1. Соціологія як наука, її предмет, структура, функції, етапи становлення. 5 Тема 2. Суспільство як соціальна система. 6 Тема 3. Соціальна структура і соціальна стратифікація. 6 Тема 4. Соціологія особистості. 7 Тема 5. Соціологія сім’ї. 8 Тема 6. Економічна соціологія, соціологія праці і управління. 8 Тема 7. Соціологія культури, освіти і виховання. 9 Тема 8. Соціологія конфлікту. 10 Тема 9. Методологія і методи соціологічного дослідження. 11 План семінарського заняття на тему: «Теорія, методологія та історія соціології». 12 План семінарського заняття на тему: «Суспільство як соціальна система» 22 План семінарського заняття на тему: «Соціальна структура і соціальна стратифікація» 32 План семінарського заняття на тему: «Соціологія особистості» 41 План семінарського заняття на тему: «Соціологія сім’ї» 50 План семінарського заняття на тему: «Економічна соціологія, соціологія праці і управління» 55 План семінарського заняття на тему: «Соціологія культури, освіти і виховання» 64 План семінарського заняття на тему: «Організація і проведення конкретно-соціологічного дослідження». 76 Перелік запитань до заліку з «Соціології» для студентів заочної форми навчання 83 Перелік екзаменаційних питань з курсу «Соціологія» 84 Термінологічний словник 86 Список літератури рекомендований для вивчення з навчального курсу «Соціологія» для студентів усіх спеціальностей і форм навчання 93
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20579
Copyright owner: П. Сівчук, 2014
Content type: Other
Appears in Collections:Навчальна література кафедри психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Соціологія методичка .pdfМетодичний посібник795,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools