Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20567

Title: Науково-педагогічна практика. Методичні вказівки для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 131 «Прикладна механіка».
Authors: Пилипець, Михайло Ількович
Підгурський, Микола Іванович
Капаціла, Юрій Богданович
Ткаченко, Ігор Григорович
Bibliographic description (Ukraine): Пилипець, М.І. Науково-педагогічна практика. Методичні вказівки для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 131 «Прикладна механіка» [Текст] / М.І. Пилипець, М.І. Підгурський, Ю.Б. Капаціла, І.Г. Ткаченко. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя – Тернопіль.: ТНТУ, 2017. – 20 с.
Issue Date: 2017
Submitted date: 30-Apr-2017
Date of entry: 30-Apr-2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Keywords: Практика
Наука
Педагогіка
Магістр
Здобувач
Number of pages: 20
Abstract: В методичних вказівках розглядаються загальні питання організації, проведення і звітування за результатами науково-педагогічної практики здобувачів освітнього ступеня магістр.
Content: Вступ 4
1 Мета та завдання практики 5
2 Організація проведення практики 8
3 Охорона праці під час проходження практики 12
4 Зміст практики 14
5 Індивідуальні завдання 15
6 Структура звіту з практики та вимоги до його оформлення 15
7 Захист звіту з практики 18
Перелік посилань 20
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20567
Copyright owner: Пилипець М.І., Підгурський М.І., Капаціла Ю.Б. Ткаченко І.Г. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
References (Ukraine): Вітвицька, С.С. Основи педагогіки вищої школи. [Текст] / С.С. Вітвицька. – К. : Логос, 2003. – 221 с.
Гевко, Б.М. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра спеціальності 8.090202. [Текст] / Б.М. Гевко, Ю.Б. Капаціла, І.Г. Ткаченко/ – Тернопіль : Видавництво ТДТУ, 2002. – 35 с.
Документація. Звіти у сфері науки і техніки : структура і правила оформлення [Текст] : ДСТУ 3008-95 – [Чинний від 1995–02–23]. – Київ : Держстандарт України, 1995. – 39 с.
Ковальчук, В. В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. [Текст] / В. В. Ковальчук. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 206 с.
Крушельницька, О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник. [Текст] / О.В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2006. – 206 с.
Марушкевич, А.А Педагогіка вищої школи. [Текст] / А.А. Марушкевич – К. : Логос, 2006. – 215 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри технології машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cover.pngОбкладинка72,02 kBimage/pngView/Open
NPP.pdfОсновний текст методичних вказівок520,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools